Zoon van euthanasiepatiënte dient strafklacht in

Mortiers moeder kreeg op 19 april 2012 een dodelijke injectie toegediend in het kader van haar euthanasieaanvraag.
PHOTO_NEWS Mortiers moeder kreeg op 19 april 2012 een dodelijke injectie toegediend in het kader van haar euthanasieaanvraag.
Nadat hij in februari klacht indiende bij de Orde der Geneesheren, wendt Tom Mortier zich nu tot het parket van Brussel om de dood van zijn moeder te laten onderzoeken. Volgens de man en zijn advocaat zijn er "ernstige aanwijzingen" dat de wet niet nageleefd werd bij de behandeling van de euthanasieaanvraag van zijn moeder. Noch het UZ Brussel, noch Wim Distelmans zijn formeel op de hoogte gesteld van de strafklacht, zegt Edgard Eeckman, woordvoerder van het UZ Brussel

"Het zou wel een goede zaak zijn, als via het gerecht de vragen rond dit dossier worden uitgeklaard", zegt Edgard Eeckman. Vanmorgen maakte advocaat Samuel Vinck bekend dat Tom Mortier zich dinsdag tot het parket van Brussel had gewend om de dood van zijn moeder te laten onderzoeken. Volgens de man en zijn advocaat zijn er "ernstige aanwijzingen" dat de wet niet nageleefd werd bij de behandeling van de euthanasieaanvraag van zijn moeder.

Mortier vernam op 20 april 2012 dat daags voordien aan zijn moeder een dodelijke injectie werd toegediend. Zijn moeder leed aan een acute depressie, onder meer door het slechte contact dat zij onderhield met haar kinderen. Zij werden niet vooraf op de hoogte gebracht dat de euthanasie zou plaatsvinden. Via zijn raadsman Vinck, dient Tom Mortier nu een strafklacht in. "Mijn cliënt heeft goede redenen om te betwijfelen, dat bij de euthanasie op zijn moeder de wet werd gerespecteerd", aldus meester Vinck. "Wij hebben dit onderzocht en vinden ernstige aanwijzingen dat de voorwaarden die de euthanasiewet stelt, in dit geval niet zijn nageleefd. Mijn cliënt doet daarom een beroep op zijn fundamenteel recht om de bevoegde instanties de zaak grondig te laten onderzoeken."

Gevraagd naar een reactie, zegt de woordvoerder van het UZ Brussel, dat noch het ziekenhuis, noch de betrokken arts, dokter Wim Distelmans, op de hoogte zijn gebracht van de klacht. "Het enige dat we op dit ogenblik kunnen zeggen, is dat het niet slecht is dat de zaak door het gerecht zal worden behandeld", zegt Eeckman. "Nu duikt het verhaal voortdurend opnieuw op in de media, en dat is geen goede zaak, voor geen van de betrokkenen. Het gerecht moet deze zaak dan maar voor eens en altijd uitklaren."