Zeven intercommunales achter Eandis smelten samen

BELGA
Eandis gaat de organisatie- en aandeelhoudersstructuur vereenvoudigen. De zeven bestaande intercommunales achter de distributienetbeheerder zullen samensmelten tot één intercommunale. De nieuwe structuur zou op 1 januari 2016 moeten ingaan en moet de zoektocht naar een externe financiële partner vergemakkelijken en de transparantie van het bedrijf ten goede komen.

In de huidige situatie is Eandis de werkmaatschappij van Gaselwest, IMEA, Intergem, Imewo, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Die zeven intercommunales zijn als eigenaar van de distributienetten voor gas en elektriciteit in hun zone ook de eigenaar van Eandis, dat de exploitatie doet en waar het personeel zit.

De fusie is belangrijk voor het tweede voorstel dat vandaag voorgelegd werd aan de betrokken raden van bestuur: de openstelling - zodra het wettelijke kader er is - van het kapitaal voor een participatie van een nieuwe externe partner.

Tot eind vorig jaar was stroomproducent Electrabel de historische privépartner van de gemeenten en de vroegere zogenaamde gemengde intercommunales. Voor een privépartner is het gemakkelijker en interessanter om in één bedrijf en niet in zeven te stappen, luidt de redenering. Er zijn nog geen lopende gesprekken met een investeerder, klinkt het nog.

Twee structuren

Concreet zal een van de zeven entiteiten de zes andere opslokken. Uiteindelijk zullen twee structuren overblijven: de werkmaatschappij Eandis en de eengemaakte intercommunale, waarvoor nog geen naam gecommuniceerd werd.

Wat rest, is de goedkeuringsmolen. Vandaag werd het startschot gegeven met de twee voorstellen die nu naar de intercommunales gaan. Hun besturen zouden in principe medio september positief advies moeten geven, waarna alle 234 aangesloten steden en gemeenten hun fiat moeten geven. Half december, voor de kerstperiode, moeten verschillende buitengewone aandeelhoudersvergaderingen de finale goedkeuring geven.