Zeskoppig strategisch comité moet succes maken van Michels nationaal investeringspact

Photo News
Premier Charles Michel heeft het zeskoppig strategisch comité voorgesteld dat van zijn nationaal strategisch investeringspact 2017-2030 een succes moet maken. De premier plakte op dat pact meteen de klinkende som van 30 miljard euro, maar dat is inclusief een pak reeds aangekondigde investeringen.

De eerste minister lanceerde het idee van een groot investeringspact vorig jaar al. Zo'n pact kan de economische groei helpen aanzwengelen en extra jobs creëren. Bovendien bleek zowel in Europa als in België de voorbije jaren een gebrek aan strategische investeringen.

Bedoeling is vooreerst een "nieuwe boost" te geven aan grote investeringen die al langer in de pijplijn zitten, maar soms trager blijken te gaan dan verwacht. Tegelijk moeten er ook nieuwe initiatieven komen, waarbij "selectief en pragmatisch" gekeken zal worden wat de grootste return oplevert voor onze groei en concurrentiekracht.

BELGA

Vijf domeinen

Het pact kijkt op de lange termijn - met horizon 2030 - en mikt op vijf domeinen: mobiliteit, energietransitie, digitale agenda, autoriteit en infrastructuur van de staat en gezondheid. Voor heel wat projecten zullen ook de deelstaten nodig zijn. Zij reageerden de jongste maanden afwachtend op de aankondigingen van Michel, maar de premier hoopt dat het tot een "vruchtbare dialoog" zal kunnen komen. In april staat de kwestie alvast geagendeerd op het overlegcomité tussen de verschillende regeringen.

Premier Michel noemde op de voorstelling de som van 30 miljard euro, die weliswaar in belangrijke mate bestaat uit reeds aangekondigde investeringen. Denk aan de 3,5 miljard euro voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, 2,2 miljard voor het 'masterplan gevangenissen', 7 miljard aan investeringen bij NMBS en Infrabel of nog 700 miljoen voor de verlenging van de kerncentrales.

Grote bedragen in de private sector zijn 5,2 miljard euro voor windmolenparken zoals Rentel en Northern in de Noordzee, 3 miljard euro voor de uitrol over tien jaar van glasvezelnetwerken en 4,3 miljard voor een hele reeks projecten rond energiezekerheid en duurzame energie.

Momentum

Doel is die investeringen te doen met een zo groot mogelijke return voor de Belgische economie. Het nieuw opgericht strategisch comité zal daar aanbevelingen rond doen, onafgewerkte projecten oplijsten en voorstellen doen voor de financiering van projecten.

"We zitten in een conjunctuur met een sterkere dollar, goedkopere olie en lagere intrestvoeten. Dat momentum moeten we proberen gebruiken", verduidelijkt voormalig Voka-topman Michel Delbaere, die het comité zal voorzitten. "Ik weet wat mogelijk en nodig is om naar private investeringen te gaan, terwijl de privé ook investeringen nodig heeft. Daar moeten we op de meest doeltreffende manier toe komen."

Voor de financiering sprak premier Charles Michel naast publiek-private samenwerking ook over een "dynamisch beheer van het patrimonium van de overheid" en de "activering van het spaargeld", maar hoe dat er concreet zal uitzien blijft afwachten.

Naast Delbaere bestaat het strategisch comité uit Dominique Leroy (Proximus), Marc Raisière (Belfius), Michèle Sioen (ex-VBO), Jean Stéphenne (ex-GSK) en Pieter Timmermans (VBO).

Doel is die investeringen te doen met een zo groot mogelijke return voor de Belgische economie.

Photo News

Het Verbond van Belgische Ondernemingen van Timmermans reageert alvast tevreden, maar vraagt wel om de inspanningen - gezien de staat van de overheidsfinanciën - "in eerste instantie toe te spitsen op toekomstgerichte infrastructuur en de infrastructuurtypes met de grootste impact". "De bedrijven zijn klaar om hun expertise en knowhow ter beschikking te stellen en zo bij te dragen aan de modernisering van de Belgische infrastructuur", klinkt het nog.

Na het paasreces zal de premier het pact trouwens ook voorstellen in de Kamer. Oppositiepartijen Groen en Ecolo laten alvast weten dat ze graag meewerken, maar waarschuwen dat het geen vaag plan mag worden of een recyclage van beslist beleid.