Zeshonderd ouderen debatteren in Antwerpen

De Vlaamse Ouderenraad vandaag ruim zeshonderd ouderen naar het Ouderenparlement in Antwerpen gelokt. Zij debatteren een ganse dag in verschillende werkgroepen over de rol van de ouderen in een vergrijzende maatschappij.
 
"Rond dat thema zijn we in 2008 beginnen werken", zei Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Op die manier willen we het negatieve beeld over de vergrijzing van ouderen doorbreken en brengen we een dialoog tot stand tussen ouderen, beleidsverantwoordelijken en deskundigen. De zeshonderd aanwezigen komen uit alle uithoeken van Vlaanderen. Het zijn afgevaardigden van lokale en provinciale adviesraden, mensen van ouderenorganisaties, dienstencentra of woonzorgcentra."
 
Ook Walter Brusselaers, die minister Vandeurzen (CD&V) vertegenwoordigde, benadrukte het belang van de rol van de ouderen in onze maatschappij. Als raadgever rond het Vlaamse ouderenbeleid merkt hij dat vergrijzing nog te vaak in een negatief daglicht wordt geplaatst. "Het gaat bijna uitsluitend over de meerkost voor pensioenen en sociale zekerheid en de bedreiging van onze welvaartstaat. Het feit dat mensen vandaag de dag ouder worden, is net een bewijs dat onze welvaartsstaat mede door de inzet van de huidige generatie ouderen, werkt. We moeten dus dringend gaan nadenken over al de mogelijkheden die de veroudering schept. Het leven eindigt niet na de loopbaan. Ouderen willen blijven participeren. Die kans moeten we benutten om samen een nieuw ouderenplan uit te werken", besluit Brusselaers. (belga/ypu)