Zes procent minder gewapende overvallen

De politie is erin geslaagd het aantal gewapende overvallen terug te dringen. "Helaas merken we dat de daders steeds jonger worden en overgaan tot gratuit geweld", stelt commissaris Dirk Valcke van de directie criminaliteit tegen goederen.

Geïntegreerde aanpak
Van 2.225 overvallen in 2006 naar 2.085 in 2007, of zes procent minder gewapende overvallen in één jaar tijd, het is een cijfer dat de politie graag ziet. "Op die manier zie we dat onze geïntegreerde aanpak vruchten afwerpt", zegt adjunct directeur-generaal Dirk Valcke.

Plan
"Vroeger werd ook hard gewerkt op overvallen, maar eerder in verspreide slagorde. Al enkele jaren slagen we erin gericht te werken. Het begint al bij het Nationaal Veiligheidsplan, waar de grote lijnen uitgezet worden, en het sijpelt zo door naar alle korpsen, zowel federaal als lokaal. Op die manier kunnen we snel ingrijpen als we zien dat het ergens misloopt. De gerichte aanpak beperkt zich ook niet tot de politie, het is een ketting waar de privé-sector ook heel belangrijk in is."

Postbodes
"In 2004 waren er nog 58 gewapende overvallen op postbodes. Sinds die nauwelijks nog pensioengeld meedragen, is dat aantal jaar na jaar afgenomen, tot nog elf overvallen vorig jaar. Bij de geldtransporten zien we al evenzeer resultaat van jarenlange inspanningen", zegt Valcke. (belga/mvl)