Zes op de tien ouderen willen in eigen woning blijven wonen

THINKSTOCK
Als ouderen kunnen kiezen, blijven ze in de toekomst het liefst in hun eigen woning wonen. Zes op de tien ouderen staat daar positief tegenover. Op heel ruime afstand (16 procent positief) staat de verhuis naar een serviceflat. Dat blijkt uit een artikel van VUB-onderzoekster An-Sofie Smetcoren.

De verhuis naar een woonzorgcentrum zien ouderen het minst zitten (minder dan 5 procent). Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan 70.000 60-plussers dat is uitgevoerd tussen 2004 en 2014.

Vaak wonen mensen al lang in een woning en zijn ze gehecht aan de herinneringen, de gewoontes en structuur die rond die woning hangt. Die tendens - in het Engels 'ageing in place' genoemd - wordt ook vaak gestimuleerd door het beleid.

Er is nood aan een brede waaier van woonmogelijkheden

An-Sofie Smetcoren

Diversiteit

Maar in haar artikel "Denken over later? Attitudes van ouderen ten opzichte van verschillende woonvormen in Vlaanderen" nuanceert An-Sofie Smetcoren dat beeld. Zo is 'ageing in place' "niet voor iedereen de ideale strategie om goed ouder te worden". "Er is nood aan een brede waaier van woonmogelijkheden, rekening houdend met de diversiteit onder ouderen", luidt het.

Zelfstandig wonen

Uit de bevraging blijkt wel dat ouderen nog steeds veruit de voorkeur geven aan zelfstandig thuis blijven wonen. Ruim zes op de tien ouderen staan daar positief tegenover. Al veel minder enthousiast is men over de verhuis naar een serviceflat of assistentiewoning (één op de zes positief). Tegenover groepswonen met andere ouderen (5,9 procent) of gaan inwonen bij de kinderen (4,8 procent) is men nog minder enthousiast. Het minst populair is een verhuis naar een woonzorgcentrum (4,6 procent).

Het rusthuis blijft voor veel ouderen "de laatste optie". "Een mogelijke verklaring zijn de heersende negatieve stereotypen over woonzorgcentra waardoor ouderen minder geneigd zijn om een verhuis naar deze woonvorm in overweging te nemen."

Onbekend

De studie onderzocht welke factoren daarbij een rol spelen bij de attitudes van de bevraagde ouderen. Daaruit blijkt onder meer dat vooral jonge ouderen, ouderen met een hoger inkomen en hoger opgeleiden positiever staan tegenover alternatieve woonvormen zoals een serviceflat of groepswonen. Het zijn verder ook vooral de 80-plussers die toch positief staan tegenover een verhuis naar het rusthuis (6,7 procent tegenover 3,8 procent 60-69 jarigen).

Volgens de onderzoekers liggen daar wel mogelijkheden, maar is het vaak nog 'onbekend maakt onbemind'. Nieuwe woonvormen zijn vaak onvoldoende bekend bij de ouderen zelf en ondervinden vaak nog problemen rond regelgeving en voorschriften.

De onderzoekers pleiten ervoor ouderen meer te betrekken en inspraak te geven. "Een woonbeleid voor ouderen, gemaakt door ouderen kan ervoor zorgen dat ouderen gestimuleerd worden om 'vroeger na te denken over later'".