Wurging van Alain Platteau blijft een raadsel

Jerôme Billens.
BELGA Jerôme Billens.
In het arrest over de schuldvraag achtte de jury van het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven Jérôme Billens vanavond schuldig aan foltering maar niet aan doodslag. "Het oogmerk om te doden kan niet aangetoond worden. Billens wilde zijn frustratie afreageren op Alain Platteau maar had niet de intentie om hem te doden. Er was ook geen motief."

Het arrest verwees naar de talloze verwondingen die Alain Platteau (53) opliep op het appartement van Linda Tielemans en Guy De Coster in Kraainem op 9 en 10 februari 2013. "Het aangezicht en het lichaam liepen zware averij op. Ribbreuken en schade aan longen en lever wijzen op een zeer lange en hevige reeks van stompe geweldpleging. Een val van de trap, zoals de beschuldigden probeerden te veinzen, is uitgesloten."

"Het slachtoffer was nog in leven toen hij gewurgd werd. Hij stierf door een breuk van het schildkraakbeen. Een snede van 7,5 op 1,3 centimeter in de hals wijst duidelijk op strangulatie. Maar de omstandigheden kunnen niet verklaard worden", stelden de gezworenen.

Volgens de jury waren naast Platteau alleen Jérôme Billens (30), Linda Tielemans (53) en Guy De Coster (55) op het moment van de feiten aanwezig op het appartement. "De slagen werden toegebracht door Billens, die impulsief maar bewust handelde. Platteau onderging zijn lijden omdat hij vreesde anders weer dakloos te worden. Vanuit zijn fysiek hulpeloze toestand hebben de verwondingen rechtstreeks geleid tot het overlijden."

"Tielemans en De Coster hebben samen of afzonderlijk geen verwondingen toegebracht, zoals ook bleek uit de test met de polygraaf. Ze waren daar niet toe in staat door hun lichaamsbouw, hun persoonlijkheid en de dronken toestand waarin De Coster zich bevond. Beiden hadden de plicht om hulp te verlenen of in te roepen. Ze hebben die kans gehad, onder meer toen Billens sliep. Als Platteau die zondag naar het ziekenhuis was gebracht, had Billens de slagen niet kunnen toebrengen."

Het hof beraadt zich morgen over de strafmaat. Billens wordt dan veroordeeld wegens foltering. Dat komt in ons land zelden voor. Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant is het wel de tweede keer op rij. In juni van dit jaar werd Myriam Werbrouck (56) veroordeeld wegens foltering van haar eigen moeder, de 80-jarige Luciana Vandenbroeck, in haar woning in Herent op 10 augustus 2012.

De jury achtte Linda Tielemans (53) en haar partner Guy De Coster (55) beiden schuldig aan onopzettelijke doding van Platteau.
BELGA De jury achtte Linda Tielemans (53) en haar partner Guy De Coster (55) beiden schuldig aan onopzettelijke doding van Platteau.