Wouter Beke: "Ik sta honderd procent achter de taxshift"

Wouter Beke over de N-VA: "Wie 33 procent van de stemmen heeft, vertegenwoodigt niet alleen Rotary Vlaanderen, hé"
Wouter Van Vooren Wouter Beke over de N-VA: "Wie 33 procent van de stemmen heeft, vertegenwoodigt niet alleen Rotary Vlaanderen, hé"
Bijna zou je gaan denken dat de taxshift werd doorgevoerd door N-VA, MR en Open Vld. En dat regeringspartner CD&V de grote verliezer was, met minister Kris Peeters als verpersoonlijking daarvan. Dat klopt niet, zegt voorzitter Wouter Beke in De Standaard: "Het is de belangrijkste hervorming sinds het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene begin jaren 90. En daarom ook is het de moeite waard om er 100 procent achter te staan."

Ja, er zitten een aantal zaken niét in de taxshift, zo geeft CD&V-voorzitter Wouter Beke toe in De Standaard. Zoals een 'rijkentaks'. "Ik heb geen moeite om toe te geven dat er ook een aantal zaken niét inzitten, om redenen die voor mij nog altijd onbegrijpelijk zijn. Maar we hebben nu eenmaal geen absolute meerderheid. Ook de N-VA niet, anders had ze het land kunnen splitsen."

Er zit voor CD&V ook veel wél in, vindt hij. Het is een hervorming die overeenkomt met wat de partij eerder had vastgelegd: "Ik kan nog in de spiegel kijken. Wij hebben voor de verkiezingen van 2014, samen met onze mandatarissen en leden, als eerste partij een volledig berekend 3D-plan opgesteld vanuit de krachtlijnen van het Innesto-congres: een verlaging van de lasten op arbeid, versterking van de competitiviteit én van de koopkracht van de mensen, een duwtje in de rug voor de laagste uitkeringen via de welvaarstenveloppe, en het opvangen van de stijgende kosten van de sociale zekerheid."

"In het taxshift-akkoord zitten veel dingen die voor ons heel belangrijk zijn. We moeten alles doen om meer jobs te crëeren, want dat is de levensgarantie voor onze sociale zekerheid. Natuurlijk zitten er ook een aantal dingen niét in, maar het is wel de belangrijkste hervorming sinds het Globaal Plan van Jean-Luc Dehaene begin jaren 90. En daarom is het ook de moeite waard om er 100 procent achter te staan."

We hebben nu eenmaal geen absolute meerderheid. Ook de N-VA niet, anders had ze het land kunnen splitsen

Wouter Beke, voorzitter CD&V

Rotary Vlaanderen

De perceptie leeft dat de CD&V de grote verliezer van de taxshift was, maar volgens Beke geldt dat net zozeer voor andere partijen in de regering: "Zoals ik al zei, begrijpen wij nog altijd niet waarom Open Vld en N-VA zich zo verzetten tegen bijvoorbeeld een indexsprong voor huurinkomsten als we dat ook vragen van werkenden en gepensioneerden. Of tegen het bekijken van de belastingaftrek van een tweede woning, terwijl we dat wel gedaan hebben voor de eerste woning. Maar meer dan voor ons is het een probleem voor hen. Vooral voor de N-VA. Wie 33 procent van de stemmen heeft, vertegenwoordigt niet alleen Rotary Vlaanderen, hé. Zij zijn een centrumpartij met een centrumelectoraat en een rechts programma. Maar goed, de bladzijde is omgeslagen, nu moeten we kijken naar dat wat er beslist is en wat ons nog te doen staat."

Wie 33 procent van de stemmen heeft, vertegenwoordigt niet alleen Rotary Vlaanderen, hé

Wouter Beke, voorzitter CD&V