Winkelcentrum Renaultsite Vilvoorde krijgt negatief advies

photo_news
Het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) heeft een negatief advies uitgebracht voor de plannen die Alcopa koestert om in de voormalige Renaultfabriek in Vilvoorde een centrum uit te bouwen met 19.100 vierkante meter winkeloppervlakte en 7.735 vierkante meter vrijetijdsvoorzieningen. Het Vilvoordse college nam vandaag kennis van het advies en moet voor 2 juni een beslissing nemen over de socio-economische vergunning die Alcopa aanvraag voor het project.

"Tijdens de hoorzitting voor het NSECD hebben wij onder meer gewezen op de noodzaak om die fabriek eindelijk een nieuwe toekomst te geven en de noodzaak aan retail en sport in die omgeving. We hebben er echter ook duidelijkheid gevraagd over wat er kan en niet kan. Het advies van het NSECD is genuanceerd, maar negatief, vooral omwille van het feit dat in deze omgeving ook al Uplace gepland is", aldus Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Bonte wil nog niet vooruitlopen op de beslissing over de gevraagde socio-economische vergunning. Het stadsbestuur wil eerst nog bijkomende adviezen inwinnen over juridische kwesties en over het effect op de handelskernen.

Alcopa wil een handelsaanbod onderbrengen dat aanvullend is op dat van het stadscentrum en zich richt op doelgericht winkelen. Een aantal bestaande, maar minder goed gelegen handelszaken in de stadsrand zouden mogelijk naar deze locatie kunnen verhuizen. Daarnaast is er ruimte voorzien voor vrijetijdsvoorzieningen zoals horecazaken, een fitnessruimte of sportinfrastructuur zoals een bowling, klim- of voetbalzaal.

Het Vilvoordse stadsbestuur liet zich in het verleden bij monde van Bonte al voorzichtig positief uit over het project. De CD&V-oppositie evenwel bestempelde de plannen voor het winkelcentrum in het verleden 'als een slag in het gezicht van het Vilvoordse handelscentrum'.