Wie parkeerboetes niet betaalt, riskeert wielklem in Menen

(Illustratiefoto)
Wikimedia (Illustratiefoto)
Wie in Menen vertikt om vijf verkeersboetes te betalen, loopt kans zijn wagen terug te vinden met een wielklem. De West-Vlaamse grensstad wil dat als dwangmiddel aanwenden omdat uit cijfers blijkt dat heel wat mensen een parkeerboete niet betalen. Het gaat om een van de eerste steden in Vlaanderen die deze methode, die in 2013 een wettelijk kader kreeg, toepast. Dat deelde burgemeester Martine Fournier (CD&V) vandaag mee, samen met de politiediensten van de stad en partner Vinci Park.

Uit cijfers blijkt dat in Menen 25 procent van de bestuurders geen ticket koopt om rechtmatig te parkeren, en zes op de tien retributiebonnen onbetaald blijft. De maat is vol voor Menen. Daarom besloot de stad wanbetalers te bestraffen met een wielklem. Die wordt pas afgehaald als alle boetes, plus de kosten voor het plaatsen en weghalen van de wielklem, zijn betaald. Als de boetes niet betaald worden binnen de vijf dagen, wordt de wagen weggetakeld en draait de eigenaar ook op voor de takelkosten.

De maatregel geldt voor Belgen maar ook voor buitenlanders. In Menen zijn dat heel wat Fransen, die het niet te nauw nemen met de verkeersregels. Menen beroept zich op een wettelijk kader dat in 2013 werd opgemaakt, wat toelaat om de drastische methode door te voeren.

Volgens parkeerbeheerder Vinci Park, werkzaam in dertig steden en gemeenten, is Menen het verst gevorderd met deze maatregelen, al krijgt het bedrijf veel vragen om het ook elders te gaan toepassen. "Het is niet de bedoeling om hier snel geld mee binnen te halen, maar we willen paal en perk stellen aan deze verkeersproblematiek. De maatregel komt er voor systematische wanbetalers, en we merken dat hun aandeel toch sterk oploopt", duidt Fournier.

"Ultiem dwangmiddel"
"De wielklem voor mensen die hun parkeerboetes niet betalen is een ultiem dwangmiddel en kan binnen het kader van de wet", zo oordelen de mobiliteitsorganisaties Touring en VAB, en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG). De drie organisaties reageren enigszins verrast op het nieuws uit Menen. Geen van hen hoorde al van soortegelijke maatregelen. Nochtans is het sinds 8 juni 2013 wettelijk voorzien dat deze maatregel kan gebruikt worden, en zijn ze er dan ook niet op tegen.

"Het is een gemeentelijke bevoegdheid die ingeschreven moet worden in het parkeerreglement", aldus VAB. "De wet is er en moet door een democratische meerderheid worden goedgekeurd, dus het kan zeker. Wij hopen echter dat de wielklem gebruikt wordt als laatste redmiddel, en dat het binnen de perken van de redelijkheid blijft. Het zou bijvoorbeeld niet kunnen dat je na één onbetaalde boete een wielklem aan je wagen krijgt." Dat is niet de bedoeling van de stad Menen. Het bestuur wil pas ingrijpen na vijf onbetaalde parkeerboetes.

Bij Touring weerklinkt ongeveer hetzelfde. "We zijn er niet per se tegen, maar als het enkel tegen buitenlanders wordt gebruikt, wat een van de doelstellingen was van de wet, dan lijkt er me een discriminatieprobleem op te duiken", aldus Karel Van Coillie van Touring. Ook dat probleem zou zich niet stellen in Menen omdat er niet gesproken wordt van verschillende maatregelen voor buitenlanders en Belgen.

Bij de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten moest men even nadenken. "Er zijn steden en gemeenten waar er vraag naar is, en die het hebben opgenomen in hun reglement, maar we hebben geen weet van een toepassing. Er zal in ieder geval nog moeten gezocht worden naar een juiste methode en het op maat straffen van overtreders", klinkt het bij de VVSG.