Wie in Brussel bedrijfswagen heeft, krijgt ook treinabonnement

Photo News
Wie in Brussel werkt en een bedrijfswagen heeft, krijgt daarbovenop ook zijn treinabonnement terugbetaald of een fiets cadeau. De Brusselse regering wil met die maatregel het fileleed in de hoofdstad aanpakken, schrijft De Morgen vandaag.

Bedrijven zullen verplicht worden om een werknemer met een salariswagen ook nog eens een abonnement voor het openbaar vervoer of een bedrijfsfiets aan te bieden. Daarnaast zou de werknemer sowieso recht hebben op een abonnement op fietsverhuurdienst Villo.

Salariswagens worden zo duurder voor de werkgever, waardoor die twee keer nadenkt alvorens er een toe te kennen. Omgekeerd krijgt de werknemer alternatieven aangeboden om naar zijn werk te komen. Leefmilieuminister Céline Fremault (cdH) nam het initiatief en kreeg daarbij de steun van haar collega van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a).

38.000 mensen

De maatregel zou ingaan vanaf 2018 en is voor iedereen die in Brussel werkt van toepassing. Bedrijven met minder dan honderd werknemers of minder dan tien auto's in het wagenpark ontsnappen aan de regeling. Minstens 38.000 mensen met een salariswagen voldoen aan de voorwaarden.

In elkaars vaarwater

Ook de federale regering broedt echter op een mobiliteitsbudget, waardoor de Brusselse en federale regering in elkaars vaarwater zitten. Bij de een krijg je iets anders, bij de ander moet je je bestaande budget herverdelen. "Het is nog niet duidelijk wat federaal uit de bus komt, maar we kunnen onze plannen daar verder op afstemmen", aldus Brussels minister Smet. "De wil om samen te werken is er."

Beci: "Stap in goede richting"

De Brusselse werkgeversorganisatie Beci noemt het mobiliteitsvoorstel van de Brusselse regering een stap in de goede richting, in tegenstelling tot het cash4car-principe waar de federale regering aan vasthoudt. "Wij pleiten al langer voor een echt mobiliteitsbudget, en het Brusselse voorstel past daar beter in dan de federale plannen", aldus Ischa Lambrechts, adviseur mobiliteit bij Beci.

Hoewel het Brusselse plan voor Beci wel een stap in de juiste richting is, is de organisatie ook geen onverdeelde voorstander. Zo heeft Lambrechts vragen bij de effectiviteit. "Er zijn me bijvoorbeeld geen studies over bekend. Daarnaast zal de maatregel enkel gelden voor wie een bedrijfswagen heeft, en in Brusselse bedrijven met 100 medewerkers of meer."

Beci is ervan overtuigd dat de maatregel de mobiliteitsproblemen in en rond Brussel niet gaat oplossen. "Niet alle bedrijven zijn namelijk goed bereikbaar met openbaar vervoer of de fiets", zegt Lambrechts. "Er is nood aan een performanter openbaar vervoer, meer overstapparkings en een betere fietsinfrastructuur. We moeten realistisch zijn: tegen volgend jaar, wanneer de maatregel ingevoerd wordt, gaan die problemen niet opgelost zijn."

Het feit dat er op het federale niveau en het Brusselse niveau een verschillende regeling wordt uitgewerkt, noemt Lambrechts wel een "jammerlijke vaststelling". "Die twee regelingen zouden beter gestroomlijnd worden."

Lambrecht merkt verder nog op dat de sociale partners niet betrokken werden bij overleg hierover. "Twee jaar geleden gaf de helft van de respondenten in een Beci-enquête aan te overwegen Brussel te verlaten door de mobiliteitsproblemen", zegt Lambrechts. "Dit is dus een absolute prioriteit voor ons, maar toch werden wij hierover niet geraadpleegd. Toen we deze morgen de krant lazen, vielen we uit de lucht."

Agoria: "Verbaasd"

Technologiefederatie Agoria reageert dan weer "verbaasd" op de Brusselse plannen. "Brusselse bedrijven meer laten betalen dan Vlaamse of Waalse bedrijven voor mobiliteit, lijkt ons geen goed idee", zegt Floriane de Kerchove van Agoria Brussel. "Het is goed dat de regering nadenkt over mobiliteitsoplossingen, maar jammer genoeg schuift ze de rekening van haar oplossingen altijd door naar een ander. Een verhuisfirma bellen wordt zo op termijn nog de goedkoopste oplossing om het Brusselse mobiliteitsprobleem op te lossen."