Weyts: "Zwijndrecht grote voordelen Oosterweel nog eens diets maken"

De Antwerpse ring
photo_news De Antwerpse ring
De Vlaamse regering wil snel in gesprek treden met Zwijndrecht en het gemeentebestuur nog eens "diets maken" wat de grote voordelen zijn van de infrastructuurwerken op het vlak van verkeersveiligheid, fietspaden en groene ruimte. "Allemaal zaken die de goegemeente zou appreciëren." Dat heeft mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) vandaag gezegd bij de voortgangrapportage rond Oosterweel in het Vlaams parlement.

Zwijndrecht verzet zich tegen de bouwaanvraag voor Oosterweel op de linkeroever. De werken zouden nog dit jaar kunnen beginnen, maar daarvoor is het fiat van de Wase gemeente nodig. Zwijndrecht valt over het deel van de aanvraag waarin de werken aan de gemeentewegen op haar grondgebied worden beschreven. De gemeente, geleid door een burgemeester van Groen, heeft onder meer bezwaar tegen het verplaatsen van een rotonde.

"Dat rond punt heeft een marginale impact", aldus Weyts. "Het valt ook te remediëren, daar bestaat volledige openheid en inschikkelijkheid voor." De minister wijst erop dat de linkse oprit aan de Kennedytunnel, die in het kader van de werken zou worden omgezet in een rechtse oprit, een enorm gevaar vormt. "Voor de Kennedytunnel zijn elk jaar meer dan tweehonderd ongevallen te betreuren."

"Men blijft uit bepaalde hoeken stokken in de wielen steken, maar wij blijven ook doorgaan", aldus Weyts "Er is nu eenmaal geen alternatief, tenzij nog eens vier jaar langer stilstaan als men een ander tracé gaat volgen."

Ben Weyts (N-VA).
Photo News Ben Weyts (N-VA).

'Men blijft uit bepaalde hoeken stokken in de wielen steken, maar wij blijven ook doorgaan'

Ben Weyts (N-VA)

Uitstoot

Overkappingsintendant Alexander D'Hooghe deelde tijdens de rapportage in het Vlaams parlement dat een mogelijke overkapping van de Antwerpse Ring slechts 30 procent van de uitstoot zou opvangen. "Slechts 60 tot 70 procent van de uitlaatgassen kan in de buurt van een captatie-instrument komen", aldus D'Hooghe. "Daarvan kan zo'n 60 procent effectief worden opgevangen, zodat je aan een totaal van 30 procent komt. Betere technologie is nu eenmaal niet beschikbaar, spijtig. De rest van de winst zal van de vergroening van het wagenpark moeten komen."

Uit een onderzoek van de Antwerpse luchtkwaliteit bleek vorig jaar dat de norm in 45 procent van de straten wordt overschreden. De resultaten variëerden sterk van wijk tot wijk, maar de onderzoekers wezen toch vooral op de verkeersdrukte en de nabijheid van de Antwerpse Ring als doorslaggevende factoren. Actiegroep Ringland ziet een overkapping van die Ring als voornaamste oplossing.

9 miljard

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) stelde vandaag duidelijk dat de overkapping - die zowat 9 miljard euro zou kosten - niet enkel door Vlaanderen zal worden betaald. Ook Europa, de stad Antwerpen en private ontwikkelaars zullen hun duit in het zakje moeten doen, aldus de minister. "Maar allereerst moet de intendant meer duidelijkheid geven over de exacte kostprijs en over de locaties waar de eerste overkappingen moeten komen."

D'Hooghe onderzoekt overigens niet enkel een overkapping, maar becijfert ook minder dure oplossingen. "Het verhogen van de bermen, bijvoorbeeld, kan een geluidswinst van 5 tot 10 procent opleveren", zegt D'Hooghe. "Dat kan snel gebeuren, het kost niet veel en als je het verstandig doet kan die verhoging later worden gebruikt voor de overkapping."