Weyts pompt 2 miljard euro in verbetering Brusselse ring

Vanaf 2019 zullen grootschalige werken van start gaan aan de Brusselse ring. Om het aantal weefbewegingen (auto's die van rijstrook moeten veranderen, n.v.d.r.) te verminderen, worden er over een lengte van 20 kilometer parallelbanen aangelegd, die het lokaal en doorgaand verkeer van elkaar scheiden. Op het viaduct van Vilvoorde komt er een vierde rijstrook. Daarnaast worden 3 nieuwe tramlijnen, 41 kilometer nieuwe fietsinfrastructuur en meer groen voorzien. Dit alles is goed voor een totaalinvestering van 2 miljard euro, zo maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts vandaag bekend.

De werken zullen plaatsvinden tussen de aansluiting E40 kust en E40 richting Leuven, over een lengte van 20 kilometer. "Zo verdwijnen de hachelijke weefbewegingen en kan het verkeer vlotter en veiliger doorstromen op de drukste weg van het land, met dagelijks 102.000 voertuigpassagiers en gemiddeld om de 500 meter op- en afritten", aldus Weyts.

Slimme ingrepen

Daarnaast is er ook aandacht voor slimme ingrepen, zoals dynamische verkeersborden waarmee de snelheidsbeperking aangepast kan worden in functie van weersomstandigheden of incidenten. "Die dynamische aanduidingen zijn vandaag al mogelijk over een groot stuk van de ring, maar nog niet volledig. We gaan er nu voor zorgen dat dit over het volledige tracé kan", zegt de minister. Weyts gelooft niet in een verlaging van de maximumsnelheid op de ring.

Jaarlijks gebeuren op de Brusselse ring zowat 1.100 incidenten en ongevallen, die aanleiding vormen voor files. "Brussel staat aan de top van de Europese filehoofdsteden, met als resultaat niet alleen veel menselijke ergernis, maar ook veel schadelijke gevolgen voor milieu en economie", aldus de minister. Volgens Weyts zijn de vele weefbewegingen hiervoor verantwoordelijk, alsook een gebrek aan goede alternatieven voor de auto.

Vier jaar

De herinrichting van de Brusselse ring moet in 2019 van start gaan en zou in het beste geval 4 jaar in beslag nemen. Weyts lanceert alvast een grote informatiecampagne via sociale media en de website http://www.werkenaandering.be/.

In het voorjaar komen er werkvergaderingen met gemeentebesturen, infosessies voor onteigenden en stakeholders. Weyts benadrukt dat de onteigeningen beperkt zullen zijn in aantal. "Het gaat vooral om grond, niet zozeer om woningen", klinkt het. Zowat een tiental woningen zou onteigend moeten worden.

"Verheugd"

Werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant reageert alvast verheugd op de investeringen. "Eindelijk wordt er een globaal plan vooropgesteld voor onze provincie, het knooppunt van de nationale economie." Volgens Voka zorgen de files in en rond Brussel jaarlijks voor 200 miljoen euro economische schade.