Wetgeving over drones zal er "tegen het einde van het jaar" zijn

BELGA
Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) heeft gezegd dat ze er op rekent dat het definitieve Koninklijk Besluit over de gebruiksvoorwaarden van civiele drones "tegen het einde van het jaar" zal gepubliceerd worden.

Haar voorstel voor het KB over het privégebruik en de commerciële uitbating van drones is ingediend bij de Raad van State. Die heeft al enkele bemerkingen gemaakt en de tekst van het ontwerp-KB zal worden aangepast in functie van die bemerkingen. Ook de Privacycommissie heeft het ontwerp-KB al kunnen inkijken en die gaf groen licht. Ook de Gewesten zijn in deze zaak geconsulteerd, zo heet het, al is dat strikt genomen niet nodig.

De tekst zal eerdaags ook worden bezorgd aan de Europese Commissie die dan drie maanden heeft om zich erover uit te spreken, ook al bestaat er tot op heden nog geen Europese reglementering voor drones.

Minister Galant deed haar uitspraken in Florennes tijdens een bezoek aan een instelling van Defensie waar militaire drones gedemonstreerd werden.