Werkloosheid bij allochtonen in België 2,5 keer hoger

De werkloosheid bij allochtonen die niet in ons land geboren zijn, ligt 2,5 keer hoger dan bij de geboren Belgen. Nergens is de kloof tussen de twee groepen zo groot, meldt De Morgen.

De cijfers zijn afkomstig van een studie van denktank OESO, die veertien industrielanden vergeleek.
 
Volgens econoom Geert Noels zijn de cijfers te verklaren door de sterke migratiegroei sinds 2000 en de relatief lage werkloosheid bij de in eigen land geboren bevolking. Ook de lage economische integratie van de allochtonen speelt een rol, deels door slechte vorming. (belga/tw)