Werken jeugdherberg stilgelegd: stad Antwerpen furieus

De stad Antwerpen reageert furieus op de stopzetting van de werken aan de nieuwe jeugdherberg op het Bogaardeplein. Antwerps schepen Robert Voorhamme neemt het niet dat bouwheer toerisme Vlaanderen eenzijdig besliste om de bouw stil te leggen. Hij vraagt overleg met Vlaams Minister van Toerisme Geert Bourgeois.

Hoge kosten
Vandaag liet bouwheer Toerisme Vlaanderen weten dat de werken aan de nieuwe jeugdherberg al een week stilliggen. Reden daarvoor zouden de hoge kosten zijn. In samenspraak met de architecten wil de bouwheer nu zoeken naar besparingsmaatregelen.

Het vooropgestelde budget steeg al eens van 6 naar 9 miljoen euro, maar nu zou dat 11 miljoen moeten worden. Onder die voorwaarden worden volgens toerisme Vlaanderen de exploitatiekosten zo hoog dat ze geen kamers meer kunnen aanbieden aan haalbare prijzen voor logerende jongeren.

Vragen
De stad stelt zich vragen bij die noodkreet. De schepenen vragen zich af of het dossier wel correct begeleid werd en laakt ook de eenzijdige communicatie naar de pers toe. Er was immers afgesproken dat het Antwerpse stadsbestuur zou geconsulteerd worden als er zich problemen voordeden.

Volgens Antwerps schepen Voorhamme houdt de bouwheer zich ook niet aan het charter dat met het plaatselijk buurtcomité werd afgesproken. En dan gaat het meerbepaald om de Sint-Andries-buurt die als gevolg van de stakende opbouw nu last ondervindt van rondslingerend bouwmateriaal.

Betere communicatie
Voorhamme wil niet vooruitlopen op de actuele zaken, maar verwacht wel dat Toerisme Vlaanderen haar engagementen nakomt. Dat wil zeggen een betere communicatie met zowel de buurtbewoners als het stadsbestuur. Hij zal ook van nabij volgen of de op til staande besparingsmaatregelen niets afdoen aan de architecturale kwaliteit van de jeugdherberg.

Indien nodig zal de stad via haar vertegenwoordigers in het Vlaamse parlement politieke druk uitoefenen op Minister Bourgeois. Ook de verstrekte bouwvergunningen zouden ingetrokken kunnen worden als er te veel verandert aan de oorspronkelijke vereisten van het gebouw. (belga/svm)

Robert Voorhamme neemt het niet dat bouwheer toerisme Vlaanderen eenzijdig besliste om de bouw stil te leggen.
UNKNOWN Robert Voorhamme neemt het niet dat bouwheer toerisme Vlaanderen eenzijdig besliste om de bouw stil te leggen.