Wemmel dient bezwaar in tegen milieuvergunning Eurostadion

rv
Het schepencollege van Wemmel heeft vandaag beslist om een bezwaarschrift met veertien punten in te dienen in het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag van Ghelamco voor de bouw van het Eurostadion op parking C in buurgemeente Grimbergen. Het openbaar onderzoek loopt tot 14 januari. Wemmel beraadt zich nog over haar advies over de stedenbouwkundige aanvraag. Daarvoor heeft het nog tot 20 januari de tijd.

De bezwaren van Wemmel hebben in eerste instantie betrekking op de behandeling van het hemelwater dat Ghelamco op het terrein opvangt. Wemmel vreest dat de projectontwikkelaar voor te weinig buffercapaciteit heeft gezorgd voor het water dat niet herbruikt wordt. "Omdat de dorpskom van Wemmel lager ligt dan parking C, vrezen we dat het water dat het in de grond laat infiltreren vroeg of later het kwelwater in de lager gelegen gebieden zal doen stijgen, met een toename van wateroverlast voor de inwoners tot gevolg", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). Tijdens de infoavond die Ghelamco hierover gisteravond in Wemmel organiseerde, stelden ook verschillende ongeruste inwoners hierover vragen.

"Voorts vinden we dat de gebruikte modellen voor de beheersing van de mobiliteit zwaar onderschat zijn en dat overlast veel groter zal zijn dan Ghelamoco laat uitschijnen. We vrezen ook dat het project meer lucht- en lichtvervuiling zal genereren, en wijzen op een schaduweffect van de gebouwen op panden in de Panoramalaan. In ons bezwaarschrift klagen we daarnaast verschillen aan tussen plannen in de milieu- en bouwvergunningsaanvraag. Zo is in de eerste een stalling voor 5.000 fietsen gepland, terwijl in de tweede op dezelfde locatie plaats is voor vrachtwagens van buitenlandse tv-stations. We vragen ons af of het procedureel correct is dat we geen kans gekregen hebben om ons uit te spreken over de definitieve versie van het milieueffectenrapport", zegt Vansteenkiste.