Wellicht geen nieuwe gemeentetaksen in 2009

Wellicht zal er in 2009 in Vlaanderen geen enkele nieuwe gemeentebelasting bijkomen en worden er integendeel zelfs belastingen afgeschaft.

Een beperkte steekproef leert dat het verzet dat aanvankelijk bestond bij sommige gemeenten tegen de ondertekening van het fiscaal pact met de Vlaamse regering, is weggeëbd. Alle ondervraagde gemeenten en hun buurgemeenten gaan het pact ondertekenen.

Pact
Jan Leroy van de koepel van de gemeenten (VVSG) bevestigt: "Ze zullen het vrijwel zeker allemaal of bijna allemaal ondertekenen." Het pact houdt in dat gemeenten 100 euro per inwoner krijgen als ze voor 2009 en volgende jaren beloven een aantal belastingen niet meer te innen, niet te verhogen of niet in te voeren. (belga/mvl)

UNKNOWN