Weggelopen Servisch gezin opnieuw naar gesloten centrum 127 bis: advocaten hekelen "schandalige klopjacht"

Francken: "Stop nutteloze procedureslag"

Photo News
Het Servisch Romagezin dat was weggelopen uit een open terugkeerwoning, is teruggevonden. De moeder en haar vier kinderen moeten nu opnieuw naar de 'family units' in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Dat meldt De Morgen en wordt bevestigd door het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De advocaten van de familie hekelen intussen de "schandalige klopjacht" die heeft geleid tot de arrestatie van hun cliënten. 

Het gezin, een vrouw en haar vier kinderen, was de eerste familie die werd opgesloten in de speciaal voorziene wooneenheden voor families met kinderen in Steenokkerzeel. Omdat hun repatriëring niet binnen de wettelijk voorziene 28 dagen kon gebeuren, kon het vijftal niet langer in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel verblijven. Daarom werden ze begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in Sint-Gillis-Waas. Bedoeling was dat de vrouw daar verder zou worden begeleid met het oog op een terugkeer, maar gisteren bleek dat de vrouw en haar kinderen de benen hadden genomen.

"Nutteloze procedureslag"

Er is niet actief naar hen gezocht, maar de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vroeg de lokale politie van Tielt wel om eens te gaan kijken op een aantal adressen waar het gezin vroeger al verbleef. Op een van die oude adressen is de familie dan opgepakt. "Het gezin is nu opnieuw onderweg naar het gesloten centrum 127 bis", zegt de woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken aan De Morgen. "Ze hebben zich immers onttrokken aan hun verwijderingsmaatregel."

Via Twitter bevestigt staatssecretaris Francken dat de termijn van 28 dagen nu opnieuw begint te lopen. "Ik roep de advocaten op de nutteloze procedureslag te staken. Dit heeft geen zin en geeft enkel meer stress aan de kinderen", aldus Francken. 

Wet herbekijken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon wil bekijken of de wetgeving rond het repatriëren van vreemdelingen niet aangepast moet worden. Hij denkt onder meer aan het optrekken van de termijn waarbinnen men in de woonunits kan worden opgesloten of de procedures niet meer opschortend maken bij repatriëring, zo liet hij vandaag verstaan voor de start van de ministerraad. Een andere piste is dat de procedures niet langer opschortend zouden werken bij repatriëring.

Voor de N-VA-minister is de wet nu niet toepasbaar omdat er steeds opnieuw procedures kunnen worden opgestart. Dat moet volgens hem op korte termijn gebeuren. "We moeten kijken waar we naartoe willen", aldus Jambon.

Zware discriminatie

De advocaten van het gezin vragen dat de familie wordt vrijgelaten om zo de asielaanvraag in alle sereniteit te kunnen voortzetten. Ze hekelen de "schandalige klopjacht" die heeft geleid tot de nieuwe arrestatie en betreuren de "hardvochtige jacht" ten aanzien van het gezin.

De advocaten van Progress Lawyers Network stellen dat de familie legaal op het grondgebied verblijft en dat hun asielaanvraag gestoeld is op serieuze gronden, gezien de zware discriminatie van de Romabevolking in Servië. "De kinderen die geen enkele band hebben met Servië, zullen geen toegang hebben tot onderwijs, onderdak of medische zorgen. De rapporten zijn duidelijk: de kinderen zullen veroordeeld zijn tot bedelen of prostitutie."

De rapporten zijn duidelijk: de kinderen zullen veroordeeld zijn tot bedelen of prostitutie

Progress Lawyers Network

Traumatische ervaring

Volgens de advocaten is de arrestatie van de kinderen volstrekt nutteloos, vermits ze niet kunnen worden uitgezet tijdens de asielprocedure. Ze vrezen dat de nieuwe aanhouding de situatie van de kinderen aanzienlijk zal verslechteren. "De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, beschrijven de traumatische ervaring van deze kinderen en vrezen voor gedragsstoornissen. Zij stellen met klem een noodopvolging voor".

"Bijzonder misnoegd"

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) laat intussen weten dat ze "bijzonder misnoegd" zijn over de toon en de uitlatingen van staatssecretaris voor asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Francken riep op twitter op om 'nutteloze procedureslagen te staken'. De OVB zegt dat het niet aan de staatssecretaris is om het al dan niet nutteloze karakter van die procedures te beoordelen. "Dat gebeurt door de rechters, op grond van de procedures die door de wetgever zelf werden gemaakt. Bovendien moet rekening worden gehouden met het recht dat iedere burger heeft om zich tot de rechter te wenden. Dat staat zo in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens".

Francken spreekt zich uit over het aantal juridische procedures die de advocaten van het gezin hebben aangespannen en beweert dat een kleine groep advocaten al jaren 'grof geld' verdient aan vreemdelingen, al dan niet pro Deo. "Wij kunnen ons niet uitspreken over dit concrete dossier, maar wij kunnen als advocatuur enkel -nogmaals- herhalen dat het aan de rechter is om te oordelen of een procedure van toepassing is of niet en hij doet dat het best niet onder druk. Dat zijn nu eenmaal de regels van de rechtsstaat", zegt woordvoerder van de OVB Hugo Lamon.

"Cijfers zijn niet correct"

"Een advocaat kan niet plots minder zijn best doen om de rechtsregels te laten toepassen. En bovendien is het eigen aan de rechtsstaat dat burgers kunnen procederen tegen een overheid". "Overigens zijn de cijfers die de staatssecretaris de wereld instuurt in die concrete zaak fout. Specifiek voor dit soort zaken in het vreemdelingenrecht moet er per gezinslid (hier een moeder en vier kinderen) een procedure worden opgestart, maar dat geeft geen aanleiding tot vijfmaal een pro-Deovergoeding, doch integendeel slechts 1 vermits het om 1 gezin gaat", zegt de OVB.

"De bewering dat de advocaten die in die zaak optreden 'grof geld' verdienen is dus feitelijk onjuist en een dergelijke bewering uit de mond van de staatssecretaris valt te betreuren", luidt het nog.
388 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Chris Devlaeminck

  De andere partijen spreken wel niets. Ze houden de N-VA tegen.

 • Tom Faes

  Nva en spreken da's waar maar uitvoeren , nougabollen

 • Eric Grosemans

  De NVA spreekt zeker duidelijke taal. Daar blijft het dan ook bij.

 • Jan Sierens

  Dat je met pro deo werk goed geld kan verdienen kunnen ze niet ontkennen. In dit geval misschien iets minder. Maar waarom blijven procederen als je telkens ongelijk krijgt. Het zijn hun acties die de kinderen in de situatie dwingt waar ze nu in verzeild zijn geraakt.

 • Guido Verbist

  Ik denk dat daar geld te rapen valt? Anders minder belangstelling.