Wegen en Verkeer had geen vergunning voor groenkappingen tegen transmigranten

De E313 in Ranst.
BELGA De E313 in Ranst.
De groenkappingen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) twee weken geleden liet uitvoeren in een actie tegen transmigranten op de autosnelwegparking in Ranst, waren niet vergund. Dat heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vastgesteld. Natuur en Bos vraagt aan Wegen en Verkeer om de nodige "herstelmaatregelen uit te voeren" en wijst erop dat AWV in de toekomst "dient te beschikken over de nodige vergunningen en machtigingen" om groen te verwijderen op die plaats.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet twee weken geleden stukken groen verwijderen langs de E313 in Ranst, in het kader van afspraken met onder meer de politie om transmigratie te kunnen aanpakken. Dat zorgde voor consternatie, temeer omdat de kappingen gebeurden midden in het broedseizoen.

Agentschap Natuur en Bos ging ter plaatste om vast te stellen wat er gebeurd was en stelde een aanmaning op, waarbij ook herstelmaatregelen opgenomen zijn. "Indien aan deze herstelmaatregelen niet tegemoetgekomen wordt, dan wordt er proces-verbaal opgesteld", aldus het Agentschap Natuur en Bos.

"Bossen zwaar uitgedund"

De inspecteurs van Natuur en Bos stelden ter plekke vast dat er zware kappingen in de bossen langs de twee parkings van de snelweg E313 in Ranst waren uitgevoerd. "De bossen zijn hier zwaar gedund met als voornaamste boomsoorten Amerikaanse eik, zomereik, grauwe els, beuk, haagbeuk, ruwe berk en grove den", zo meldt het verslag. 

"De bomen die het dichtst bij de snelweg en parking staan, zijn allemaal gekapt. De resterende bomen zijn hoog en fors opgesnoeid. De volledige onderetage is verwijderd met voornaamste soorten gewone vlier, lijsterbes, hazelaar, hulst, Amerikaanse vogelkers en sporkehout. De kruidlaag is eveneens beschadigd en hier zijn er nog restanten van salomonszegel, een bosplant die enkel in zeer oude en goed ontwikkelde bossen voorkomt."

"Bij de exploitatie zijn er vele bomen beschadigd", zo stelt Natuur en Bos vast. 

Resultaat: "Ecologisch oninteressante bossen"

"Het resultaat van de werkzaamheden is dat er transparante bossen overblijven, wat wil zeggen dat er enkel grote, hoog opgesnoeide bomen staan met geen onderetage, wat geen bosgevoel weergeeft. Dergelijke bossen zijn ecologisch oninteressant." 

"Voor de werkzaamheden vormden deze bossen ook een geluid- en zichtbuffer voor verder gelegen woongebieden", noteren de inspecteurs van Natuur en Bos nog. "Door de drastische kapwerken verliezen de bossen ook deze functie."

Op basis van die vaststellingen vraagt het Agentschap voor Natuur en Bos "om de bossen terug spontaan te laten ontwikkelen". Daarnaast wijst Natuur en Bos er Wegen en Verkeer op dat ze bij toekomstige boswerkzaamheden moeten beschikken over de noodzakelijke vergunningen en machtigingen. "Voor ontbossingen betekent dit een omgevingsvergunning volgens de procedure van artikel 90bis van het Bosdecreet en voor kapwerkzaamheden betekent dit het bekomen van een machtiging volgens artikel 50 van het Bosdecreet."
26 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Gerhard VAN NIEUWENHOVE

  Regels alleen voor de bevolking ?

 • JOHN EASTWOOD

  Dat is toch normaal hier kan alles.

 • Karel Van Geel

  De veiligheid van de mensen die genoodzaakt zijn de nacht door te brengen op deze parkings gaat voor op het struikgewas of is een mensenleven minder waard dan een boom voor de groen extremisten. Indien de groen en links de heer Fracken niet steeds tegenwerkte dan kon hij zijn werk doen en deze transmigranten opsluiten en terugsturen van waar ze komen zonder bomen te moeten kappen.

 • marc van broekhoven

  In plaats van bomen te kappen, zouden ze beter hun wegen onderhouden.

 • dirk govaerts

  denk dat er voor bv woonwijken meer groen is moeten verdwijnen dan dit groen , maar dan hoor je geen kat natuurlijk want ze kunnen zelf mee graaien .