Weer 43 mensen opgepakt na nieuwe rellen in Molenbeek

UNKNOWN

In Sint-Jans-Molenbeek heeft de politie tussen 17 uur en 1 uur 43 personen opgepakt. Veertig personen werden administratief aangehouden voor ordeverstoring. Drie personen worden gerechtelijk aangehouden. Zij maakten zich schuldig aan weerspannigheid en slagen aan agenten, het gooien van stenen naar een politievoertuig en verboden wapendracht. Eén persoon had een mes op zak.

Weerspannigheid
Vandaag is één persoon ter beschikking van het parket gesteld. De man van 24, met de voornaam Mohamed, werd geverbaliseerd wegens weerspannigheid. Hij had zich verscheidene keren tussen 19.30u en 20.30u aangeboden aan het politiecommissariaat in de wijk om nieuws te vernemen van zijn neef die administratief aangehouden was. De jongeman was door het broertje van de neef op de hoogte gebracht van diens aanhouding.
 
Hij werd uiteindelijk tot het commissariaat toegelaten om hem te kalmeren. Daarop ging hij in de trapzaal rebelleren en duwde hij politiemannen omver. Die vielen en sleurden in hun val de allochtone man mee. Allen vielen van de trap naar beneden. Daarbij werd niemand echt gewond. De jongeman was overigens niet bekend bij de politie.
 
Molotov-cocktails
Naast de aanhoudingen werden vijf molotov-cocktails gevonden onder een geparkeerde vrachtwagen. Een ruit van een politievoertuig werd verbrijzeld. Ondanks de feiten raakte geen enkele politieman gewond. Groepjes kwamen bijeen aan het Zwarte Vijversplein, in de Oostendestraat en de Van Der Dussenstraat. Daar hield de politie zeven personen administratief aan.
 
Autoloze zondag
De politieaanwezigheid werd versterkt nadat het vorige nacht tot relletjes was gekomen. Daarbij raakten er negen politiemensen gewond. De burgemeester van Molenbeek annuleerde de festiviteiten van dit weekend, vooral die van de autoloze zondag.

"Doof"
De Brusselse minister-president, Charles Picqué, stelt in een paar Franstalige kranten dat ze dit niet zomaar mogen laten passeren. "Wanneer je die bendes ziet die vechten voor territorium, sta je voor mensen die doof zijn voor elke vorm van preventie. Politionele actie is fundamenteel", stelt de Brusselse regeringsleider. Op het vlak van bestraffing moet een voorbeeld worden gesteld en de maatregelen tegenover jongeren moeten worden uitgebreid. "We moeten ons ook vragen stellen over de verantwoordelijkheid van ouders", voegt Picqué eraan toe.
 
De minister-president pleit voor een permanente politionele aanwezigheid in de wijken. "Daarvoor is naast de nabijheidspolitie nood aan een federale of regionale interventiereserve, die de lokale politie, waarvan we de arbeidsoverlast kennen, hulp kan komen bieden." (belga/gb)