Waterstofbussen die De Lijn testte reden in 2015 slechts 30,8 procent van de tijd

belga
De vijf waterstoffen die De Lijn in de periode van 1 december 2014 tot 31 december 2015 uitprobeerde reden slechts 30,8 procent van de tijd volledige dagen. Hierbij werd geen rekening gehouden met de 6 maanden in die periode dat ze terug naar Van Hool gestuurd werden in het kader van een 'oppuntstellingscampagne'. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Caroline Bastiaens (CD&V).

Van de 1.040 dagen in de vermelde periode dat De Lijn de vijf bussen (208 dagen x 5) ter beschikking had reden ze in totaal 320 dagen (30,8 procent van de dagen) zoals gepland de hele dag. 17 dagen (1,6 procent) kon slechts gedeeltelijk gereden worden. De meeste andere dagen stond de bus defect bij leverancier Van Hool (30,8 procent) of op de stelplaats (14,6 procent), werd ze naar Van Hool gevoerd voor aanpassingen (9,7 procent) of werd ze op de stelplaats gehouden wegens bijvoorbeeld een fotoshoot (9,7 procent).

"Gelet op de vele dagen dat de bussen niet optimaal functioneerden kan gesteld worden dat de aangehaalde nieuwe technologie nog niet dezelfde maturiteit vertoont als de huidige generatie diesel- of hybridebussen. Commerciële indienstname ervan op grote schaal veronderstelt, zelfs los van budgettaire overwegingen, met andere woorden nog een aanzienlijk ontwikkelings- en proeftraject. Een betrouwbare en veilige exploitatie blijven immers cruciaal", vindt minister Weyts.