Wat wordt er beslist op ministerraad?

Op dit moment vindt een extra ministerraad plaats. Premier Michel zal toelichten wat de wensen zijn van de koninklijke familie omtrent de begrafenis van koningin Fabiola. De premier heeft de koning daarin gehoord en ook de wensen die Fabiola misschien zelf had. Volgens Maggie De Block moeten er aantal belangrijke knopen worden doorgehakt. "Het is de eerste keer dat ik dit meemaak, dat een koningin sterft. Maar we moeten onder meer beslissen of het een staatsbegrafenis wordt of niet. Maar we gaan ook ons medeleven betuigen." Mogelijk wordt er ook beslist wanneer de koningin begraven wordt. Volgens Kris Peeters wordt er tijdens de ministerraad duidelijkheid geschapen over de wensen van de koninklijke familie. "Namiddag om drie uur doet Charles Michel een mondelinge mededeling. Dan zullen de details bekend zijn van de begrafenis," aldus VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester.