Wat heeft Belgische Kerk allemaal in doofpot gestopt?

De Rooms-Katholieke Kerk in België onderzoekt of de gisteren afgetreden bisschop Roger Vangheluwe van Brugge misbruik door andere geestelijken in de doofpot heeft gestopt zegt voorzitter Peter Adriaenssens van de commissie die klachten over seksueel misbruik in de kerk behandelt.

Vangheluwe legde zijn functie neer nadat hij had toegegeven een minderjarige jongen uit zijn directe omgeving jarenlang seksueel te hebben misbruikt. Er zijn berichten dat Vangheluwe op de hoogte was van seksueel misbruik door andere geestelijken, zonder dat hij actie ondernam. Zo zou hij in de jaren '90 iemand tot diaken hebben gewijd van wie hij wist dat deze zich aan een jongen had vergrepen. Het slachtoffer had inmiddels zelfmoord gepleegd.

Verjaard
Hoewel de zedenfeiten waaraan Vangheluwe zich heeft schuldig gemaakt strafrechtelijk zijn verjaard, opent ook justitie in Brugge voor de zekerheid een onderzoek naar Vangheluwe.

Voormalig Belgisch kardinaal Godfried Danneels heeft vandaag verklaard zich niet te herinneren dat het misbruik door Vangheluwe hem eerder zou zijn gemeld. Een Belgische priester zegt Danneels al in de jaren '90 hiervan op de hoogte te hebben gebracht. Danneels, die in januari zijn functie neerlegde, laat weten pas begin deze maand te hebben vernomen van de zaak-Vangheluwe. (mvl)