Wat beloven de partijen u? En hoe willen ze dat betalen? Dit is het oordeel van het Planbureau

De partijvoorzitters gingen gisteren met elkaar in debat in de Vooruit.
BELGA De partijvoorzitters gingen gisteren met elkaar in debat in de Vooruit.
Het Planbureau heeft zijn doorrekeningen van de partijprogramma’s voor de komende verkiezingen klaar. Alles samen gaat het om honderden tabellen en grafieken. Een ongeziene stortvloed aan cijfers. Dit zijn voor elke partij de meest interessante.
Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

N-VA: beperking uitkeringen in de tijd

Meer besparingen en minder belastingen: de Vlaams-nationalisten willen het centrumrechts beleid voortzetten. Een van hun prioriteiten is de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd

Om de begroting op orde te krijgen moeten meer mensen aan het werk, vindt de partij. Vooral dan in de hoofdstad en Wallonië. Volgens het rekenmodel van het Planbureau heeft de beperking van de werkloosheidsuitkeringen echter nul komma nul effect op de tewerkstellingsgraad. Bij de N-VA betwisten ze dat formeel. De partij zwaait met een resem binnen- en buitenlandse studies waaruit blijkt dat ongeveer een derde van de werklozen een job zoekt en vindt als hij zijn uitkering dreigt te verliezen. Binnen de N-VA zijn ze er rotsvast van overtuigd dat dat ook in ons land het geval zal zijn. Er zijn genoeg vacatures.

De vrees leeft, vooral op links, dat de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd de zwaksten in de samenleving verder in armoede zal duwen. Het Planbureau schetst een genuanceerd beeld. Onder de allerlaagste inkomens (mensen met een beschikbaar inkomen rond 1.100 euro per maand) zal 8 procent van de mensen wel degelijk aan inkomsten inboeten

N-VA-lijsttrekkers Geert Bourgeois (Europa), Bart De Wever (Antwerpen, Vlaams parlement) en Jan Jambon (Kamer, Vlaams parlement).
BELGA N-VA-lijsttrekkers Geert Bourgeois (Europa), Bart De Wever (Antwerpen, Vlaams parlement) en Jan Jambon (Kamer, Vlaams parlement).

Maar volgens de Vlaams-nationalisten is dat simpel te verklaren. In hun voorstel zouden steuntrekkenden na maximaal drie jaar terugvallen op sociale bijstand – een licht verhoogd leefloon. Die sociale bijstand wordt gekoppeld aan een middelentoets. Als daaruit blijkt dat iemand genoeg reserves heeft, krijgt die geen leefloon uitbetaald. Deze groep mensen zal dus aan inkomsten verliezen. De N-VA omschrijft hen als “de niet-werkende vrouwen van notarissen”.

Op energievlak kiezen de Vlaams-nationalisten ervoor om de twee jongste kerncentrales langer open te houden. Dat zou volgens het Planbureau een extra winst opleveren van goed 1 miljard euro (tot 2025) voor uitbater Engie Electrabel. De N-VA wil een deel daarvan afromen via de nucleaire rente.

Belangrijkste voorstellen

1. Kerncentrales langer openhouden

2. Beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd

3. Verhogen van de laagste pensioenen

4. Behoud van de huidige groeinorm in gezondheidszorg

5. Verlaging van de personenbelasting

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Sp.a: sociale taxshift

De socialisten stellen een belastingverschuiving van 12 miljard euro voor. Dit komt neer op een belastingkorting van 1.500 euro netto per jaar per persoon. Het gaat voor hen om een ‘sociale taxshift’.

Sp.a wil de belastingvrije som optrekken van een kleine 9.000 euro per jaar naar meer dan 14.000 euro. In principe profiteert iedereen hiervan, ook wie een uitkering heeft. Alleen: daartegenover staat dat elke euro dezelfde fiscale behandeling krijgt. Het gevolg is dat andere inkomsten dan uit loon, zoals huuropbrengsten, fors meer belast worden. Het resultaat? Uit de globale berekeningen van het Planbureau blijkt dat alle inkomensgroepen erop vooruitgaan. De grootste winnaar is de middenklasse.

Sp.a-voorzitter John Crombez (lijsttrekker Kamer West-Vlaanderen).
BELGA Sp.a-voorzitter John Crombez (lijsttrekker Kamer West-Vlaanderen).

Voor de socialisten, die kampen met een geloofwaardigheidsprobleem, is het belangrijk dat hun eindrekening klopt. Ze schuiven als aparte prioriteit de financiering van hun plannen naar voren. Daarvoor rekenen zij onder meer op forse besparingen bij de overheid (volgens het Planbureau goed voor 2,3 miljard euro) en het opvoeren van de bestrijding van sociale en fiscale fraude (875 miljoen). Ook willen ze knippen in de vele subsidies die bedrijven (750 miljoen) krijgen, en moeten multinationals meer bijdragen (1,7 miljard).

Let wel: het sluitstuk van hun financiering ontbreekt. De socialisten willen de grootste vermogens meer laten bijdragen, maar hun belasting op de meerwaarde op aandelen kon het Planbureau niet berekenen. Daardoor gaat de sp.a in de uiteindelijke afrekening van het Planbureau met 900 miljoen euro in het rood. Sp.a countert dit met eerdere studies van het Hoge Raad van Financiën en de KU Leuven, die een potentiële opbrengst van de meerwaardebelasting tot 4 miljard mogelijk achten. Zo moet het gat worden gedicht.

Belangrijkste voorstellen

1. Verhoging van de minimumpensioenen

2. Verbeteren van zorg, met gratis doktersbezoek

3. Invoering sociale taxshift

4. Betaalbaar en energiezuinig wonen

5. Eindafrekening op orde

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Open Vld: verlaging personenbelasting

De Vlaamse liberalen zouden geen liberalen zijn zonder een aanzienlijke belastingverlaging als prioriteit. Ze rekenen op een korting van 1.000 euro netto per jaar in de personenbelastingDaarvoor schaft Open Vld de tariefschijf van 40 procent af. Op die manier blijven die van 25, 45 en 50 procent over. Volgens het Planbureau zal dit 5 miljard euro kosten. N-VA deed overigens een gelijkaardig, maar minder ambitieus voorstel. De Vlaams-nationalisten verbreden eerst de tariefschijf van 40 procent (volgens het Planbureau een kost van 1,1 miljard euro), om uiteindelijk de tariefschijf van 45 procent te schrappen (2 miljard). 

Terwijl sp.a met haar fiscale hervorming iedereen wil laten meeprofiteren, mikt Open Vld in eerste plaats op de mensen die werken. De winnaars van hun belastinghervorming zitten volgens het Planbureau vooral bij de bovenste helft van de inkomens. Wie een leefloon of een werkloosheidsuitkering heeft, gaat er amper op vooruit. Dat is ook het doel: het verschil tussen werken en niet-werken moet groter worden.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo (lijsttrekker Oost-Vlaanderen Kamer) en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten (lijsttrekker Vlaams-Brabant Vlaams parlement).
Photo News Open Vld-vicepremier Alexander De Croo (lijsttrekker Oost-Vlaanderen Kamer) en partijvoorzitter Gwendolyn Rutten (lijsttrekker Vlaams-Brabant Vlaams parlement).

Het valt op dat Open Vld een korte lijst van maatregelen heeft voorgelegd. De partij doet ook enkel voorstellen die geld kosten. Een bewuste keuze, luidt het, omdat volgens Open Vld het Planbureau vooral betrouwbaar is in het berekenen van de kostprijs van maatregelen. Het gevolg van die aanpak is dat de liberalen met donkerrode cijfers eindigen (-5 miljard euro). Enkel Vlaams Belang doet slechter (-9 miljard euro). Maar volgens Open Vld was het halen van een evenwicht niet de bedoeling van deze oefening. Dit in tegenstelling tot de grote concurrent op rechts, de N-VA. Ondanks haar kritiek op het rekenmodel van het Planbureau heeft de N-VA er toch voor gezorgd dat haar eindbalans positief blijft (224 miljoen euro).

Belangrijkste voorstellen

1. Verlaging van de personenbelasting

2. (Oudere) werklozen activeren

3. Klimaatbeleid, met een premie voor sloop en wederopbouw

4. Wegwerken van de wachtlijsten in de zorg

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Groen: invoering slimme kilometerheffing

Groen loopt in de kijker met haar voorstellen rond mobiliteit. De partij wil het belastingvoordeel voor bedrijfswagens weg en tegelijk een slimme kilometerheffing invoeren. Maar wat is nu de financiële impact? Door tegen 2022 bedrijfswagens niet langer fiscaal te stimuleren, rekende het Planbureau een besparing van 2,6 miljard euro uit voor de staatskas. Dat bedrag besteedt Groen onmiddellijk aan een mobiliteitsbudget voor alle werknemers, dat ze kunnen besteden aan verschillende vervoersvormen.

Tegelijk schaffen de groenen de huidige verkeersbelasting af, in de plaats komt de omstreden slimme kilometerheffing. Daarbij betalen burgers en bedrijven voor de afgelegde afstand in de auto. Wat opvalt: het Planbureau schat de opbrengsten van die kilometerheffing 800 miljoen euro hoger in dan het huidige systeem. Met andere woorden: burgers en bedrijven zullen meer belasting betalen voor hun autogebruik. Ook komt er een heffing op vliegtickets, goed voor een opbrengst van 550 miljoen euro. Daartegenover staat dat Groen tegen 2024 op jaarbasis voor meer dan 1,3 miljard wil investeren in het spoor.  

Groen-kopstukken Kristof Calvo (lijsttrekker Antwerpen Kamer), Meyrem Almaci (lijsttrekker Antwerpen Vlaams parlement
Photo News Groen-kopstukken Kristof Calvo (lijsttrekker Antwerpen Kamer), Meyrem Almaci (lijsttrekker Antwerpen Vlaams parlement

Groen wijst op de economische en maatschappelijke winsten die zullen worden geboekt omdat de files teruglopen. Volgens het Planbureau zal het aantal kilometers met de wagen met 3,5 procent dalen, ook wordt in het – momenteel zwaar vervuilende – verkeer 3,3 procent minder schadelijke broeikasgassen uitgestoten. Voor de maatschappij moet dit een welvaartswinst opleveren van in totaal 622 miljoen euro.

Groen maakt zich sterk dat hun voorstellen niet raken aan de koopkracht van de Belgen. Alleen de allerhoogste inkomens verliezen, volgens het Planbureau. Zij verliezen door de afschaffing van het fiscaal voordeel op bedrijfswagens. De groene plannen zijn zo goed als budgetneutraal.

Belangrijkste voorstellen

1. Armoedebestrijding

2. Een beter loon en gezond werk

3. Mobiliteit, met invoeren slimme kilometerheffing

4. Fiscaal hervormen, met onder meer een vermogensbelasting

5. Duurzame energie

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

CD&V: investeren in mobiliteit en koopkracht

In een kiescampagne die voorlopig gedomineerd wordt door N-VA en Groen proberen de christendemocraten zich te profileren als gezinspartij. Ze willen daarom inzetten op extra investeringen in onder meer het openbaar vervoer, onderwijs en welzijn. In de komende regeerperiode zou CD&V op federaal niveau zowat 600 miljoen euro extra uitrekken voor investeringen en in Vlaanderen nog eens 1,3 miljard euro. 

De koopkracht van de werkenden wordt verhoogd via twee concrete maatregelen, waarvan de budgettaire impact wordt becijferd door het Planbureau. Het gaat om een uitbreiding van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten (640 miljoen euro) en het optrekken en verruimen van de werkbonus, waarbij door de CD&V doelbewust kan worden gemikt op de lagere middenklasse (276 miljoen euro). 

Vlaams minister Hilde Crevits (lijsttrekker West-Vlaanderen Vlaams parlement) en partijvoorzitter Wouter Beke (lijsttrekker Limburg Kamer).
Photo News Vlaams minister Hilde Crevits (lijsttrekker West-Vlaanderen Vlaams parlement) en partijvoorzitter Wouter Beke (lijsttrekker Limburg Kamer).

Net zomin als de liberalen geven de christendemocraten aan waar ze gaan besparen. CD&V rekent slechts op twee posten op nieuwe inkomsten. Zo vragen ze een uitbreiding van de bestaande kilometerheffing. Nu betalen enkel vrachtwagens, straks zouden ook bestelwagens een rekening krijgen per afgelegde rit. Ook opmerkelijk: CD&V pleit voor een taks op vliegtuigtickets. Al gaat de partij daarin minder ver dan Groen. In hun systeem komt het Planbureau uit op 250 miljoen euro. Groen wil dubbel zo veel innen.

Door de focus op investeringen gaat CD&V een kleine 4 miljard euro in het rood in de eindafrekening van het Planbureau. De christendemocraten gaan er echter prat op dat ze in hun eigen rekentabellen, aangevuld met maatregelen die het Planbureau niet kan berekenen, wel een evenwicht bereiken.

Belangrijkste voorstellen

1. Meer publieke investeringen

2. Jobs, koopkracht en concurrentiekracht

3. Extra middelen voor onderwijs en zorg

4. Klimaat, met uitbreiding van bestaande kilometerheffing

5. Investeringen in veiligheid

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaams Belang: verlaging btw op elektriciteit en gas

De doorrekening van de Vlaams Belang-prioriteiten is grotendeels mislukt. Zeker aan de inkomstenzijde. Vlaams Belang stelt een migratiestop voor, een splitsing van de sociale zekerheid en de afschaffing van het koningshuis. Het Planbureau ontbreekt naar eigen zeggen echter de mankracht, de tijd en de expertise om deze meer radicale voorstellen correct door te rekenen. Volgens eigen studiewerk van de partij zal een migratiestop op termijn 7 miljard euro opleveren. Vlaams Belang schat de inkomsten van een splitsing van de sociale zekerheid op 12 miljard. Men verwijst daarvoor naar een studie van Herman Matthijs (VUB).

Wat overblijft in de doorrekening van het Vlaams Belang is een lange lijst met uitgaven. Het VB-voorstel om de btw op elektriciteit en gas te verlagen naar 6 procent kost volgens het Planbureau 1,1 miljard euro. Ook sp.a wil deze verlaging doorvoeren om de energiefactuur opnieuw naar beneden te halen. Voorzitter John Crombez noemde dat al een van zijn breekpunten voor regeringsdeelname. 

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (lijsttrekker Antwerpen Kamer).
BELGA Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken (lijsttrekker Antwerpen Kamer).

De verhoging van de minimumpensioenen tot 1.500 euro, nog een ingreep die terugkeert bij sp.a, raamt het Planbureau op 1,6 miljard euro. De verlaging van de personenbelasting waar Vlaams Belang op mikt, zou 9,5 miljard kosten. Het dubbele van wat Open Vld voorstelt en het vijfvoudige van wat N-VA wil. 

Belangrijkste voorstellen

1. Verlaging van btw op elektriciteit en gas

2. Hervorming sociale zekerheid

3. Invoering migratiestop

4. Besparing op politiek systeem

5. Investeringen in mobiliteit en infrastructuur

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

PVDA: gratis doktersbezoek

De miljonairstaks van PVDA, veruit de belangrijkste maatregel die de partij wil doorvoeren, is niet nageteld door het Planbureau. Daarvoor is volgens de instelling een vermogenskadaster nodig. Ook het voorstel om de pensioenen opnieuw te verlagen naar 65 jaar, is niet onderzocht, aangezien het Planbureau enkel de effecten tot 2024 wilde berekenen. Die verlaging zou tot dat jaar dan ook niets opbrengen maar ook niets kosten.

PVDA heeft daarnaast slechts twee maatregelen ingediend. De invoering van het Kiwi-model om via openbare aanbestedingen goedkopere geneesmiddelen af te dwingen. Dit kan 325 miljoen euro opleveren, zo blijkt. Het gratis doktersbezoek kost de staatskas dan weer 190 miljoen euro. Ook sp.a stelt dit trouwens voor.

Belangrijkste voorstellen

1. Invoering Kiwi-model voor geneesmiddelen

2. Gratis doktersbezoek

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.
PVDA-partijvoorzitter Peter Mertens (lijsttrekker Antwerpen Kamer) en Kamerlid Raoul Hedebouw (lijsttrekker Luik Kamer).
Photo News PVDA-partijvoorzitter Peter Mertens (lijsttrekker Antwerpen Kamer) en Kamerlid Raoul Hedebouw (lijsttrekker Luik Kamer).302 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Edgard Gielis

  dat wil niets zeggen nva heeft de vorige verkiezing ook niet gezegd dat er een indexsprong kwam en moeten werken tot 67JAAR tot dat ze verkozen zijn en dat was het anders

 • Kristel Seutens

  ik zou liever kiezen op de maatregelen en hun kostprijs zonder ze te koppelen aan partijen. En uitvoeren door projectmanagers. De projecten met de meeste stemmen worden in de volgende legislatuur afgewerkt. Als kiezer is men er zeker van dat die zaken ook gerealiseerd worden en worden we niet verrast door dingen waar we niet voor gekozen hebben!

 • Carla Van Geel

  Deze berekeningen zeggen niets over zich aan beloftes houden. Het zou veel interessanter zijn om de realisaties en vooral de negatieve en blunders en flaters aan de tand te voelen. Waar we voor betaalden? We moeten stemmen op diegenen die werkten en ons het meest vooruit hielpen en niet op hen die ons pluimden terwijl ze met toeters en blabla prietpraat de massa meetrokken in een media luchtbel !

 • Line Breemer

  Als het bijgedrukte geld van de ECB nu eens naar sociale sector en gezondheid zou gaan, had iedereen er voordeel bij. Nu gaat dit bijgedrukte geld enkel naar banken en grote bedrijven!

 • Marcel Willems

  zoals ik hier sommigen lees ,mag er niet aan de rijken geroerd worden onder de dreiging dat ze zouden vertrekken .De huurinkomsten en de inkomsten uit kapitaal mogen niet belast worden onder mom dat de huur teveel zou stijgen.De brto loenen van de werkenden mogen dan wel voor meer dan 50% belast worden .Dat er teveel regeringen zijn willen de nationalisten niet horen .Een regering brengt ons land 19 miljard minder kosten op