Wallonië gaat van 13 naar 11 kieskringen, stemrecht vanaf 16 jaar komt er niet

BELGA
Voor de volgende verkiezing van het Waals Parlement zullen er maar elf kieskringen zijn, in plaats van de huidige dertien. De bevoegde commissie van het Waals Parlement heeft die hervorming vandaag goedgekeurd. Daarnaast is een voorstel van Ecolo om voor de gemeenteraadsverkiezingen stemrecht in te voeren vanaf 16 jaar weggestemd. PS, MR en cdH menen dat het debat hiervoor nog niet rijp is. 

Wallonië telt voortaan slechts elf kieskringen. De provincie Luxemburg wordt één kieskring en in Henegouwen worden een aantal kieskringen samengevoegd.

De hervorming was nodig na een arrest van het Grondwettelijk Hof. De provinciale afdeling van Ecolo in Luxemburg had de huidige indeling aangevochten, omdat ze zich benadeeld voelde in kleine kieskringen. Het Grondwettelijk Hof erkende dat kieskringen met minder dan vier verkozenen de politieke verhoudingen te weinig weerspiegelen in vergelijking met de andere, grotere kieskringen.

Na lang overleg bereikten PS, MR en cdH een akkoord voor de hervorming, waarvoor een bijzondere meerderheid nodig is. Alle kieskringen met maar twee of drie verkozenen smelten samen met een andere kieskring.

Ecolo is het niet eens met de voorgestelde wijzigingen en keurde de tekst niet goed. 

Stemrecht vanaf zestien jaar

Een ander voorstel van Ecolo om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar zestien jaar, haalde het niet. In een advies had de Raad van State geen grote bezwaren geuit tegen het voorstel van de groenen. Zij legden het daarom ter stemming voor in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. MR, cdH en PS stemden het voorstel echter weg. Ze vragen zich af of het wel een goed idee is om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven, terwijl er voor iedereen vanaf 18 jaar stemplicht geldt. Ze vinden het ook weinig coherent dat de minimumleeftijd voor de gemeenteraadsverkiezingen zou verschillen van die van andere verkiezingen. 

Ecolo-parlementslid Matthieu Daele (Ecolo) wees op de nieuwe lessen filosofie en burgerschap die in het Franstalige onderwijs zijn ingevoerd. Die helpen jongeren net om hun democratische rechten op te nemen. PS, cdH en MR menen dat het te vroeg is om die conclusie te trekken omdat de lessen pas zijn ingevoerd. 

Vorig jaar stemde het Vlaams Parlement een gelijkaardig voorstel weg. Meerderheidspartijen CD&V en Open Vld waren wel voor stemrecht op 16 jaar, maar stemden uit loyaliteit met coalitiepartner N-VA tegen het voorstel. Sp.a en Groen stemden wel voor. 
6 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Robin Dewolf

  raar de kieskring brussel-hoofdstad 1 (gewest) kieskring is ;)

 • RENE LENAERTS

  Als men nu ook het aantal zetels en mandaten gaat verminderen zijn we op de goede weg; Maar handen af van kinderen; stemrecht vanaf 16 is misbruik van naïviteit.

 • Frank De Rycke

  Tjah als ze het aan volwassenen niet kunnen verkopen vinden ze van alles uit die natuurvrienden !

 • peter Frederix

  Normaal dat ze er tegen zijn want als men kan stemmen vanaf 16 jaar dan kan men ook bestraft worden als volwassenen vanaf 16 jaar. Dan kan men niet meer terug vallen op dat 16 jarige niet volwassen zijn (voor stemmen wel en criminelen feiten niet).

 • Didier Briglia

  Schaf stemplicht af dat zou al een eerste stap zijn!!!!!