Waarom Geert Noels blanco stemt: "Belgisch hokjesdenken is niet constructief"

PHOTO_NEWS
"Een scheidsrechter die thuis een sjaal heeft van Anderlecht, kan die nog neutraal zijn?" Econoom Geert Noels zal op 25 mei blanco stemmen en heeft in Reyers Laat de drijfveer achter zijn controversiële beslissing meegegeven.

"Er zijn twee logische redenen. Ik vind het belangrijk om mijn job zo onafhankelijk mogelijk te kunnen uitoefenen. België heeft de onhebbelijke gewoonte om iedereen in een hokje te willen steken. Dat hokjesdenken vind ik niet leuk. Het is niet constructief." Als econoom bij Econopolis en opiniemaker is het blanco stemmen voor Noels een logische keuze. "Er wordt van ons gevraagd om opinies te geven. Als je overtuigd stemt, ga je dat ook uitdragen."

Voorts wijst Noels op de inertie van ons politiek systeem zoals die tot uiting is gekomen na de federale verkiezingen van 2010. "We hebben een heel onaangenaam schouwspel na de verkiezingen gekend. Ook de verkiezingscampagne van de afgelopen maanden baadde niet echt in een positieve energie. We stevenen terug af op moeilijke onderhandelingen na de verkiezingen en ik denk dat we nu een signaal moeten geven."