Waalse wegen voortaan alternatief gefinancierd?

Michel Daerden noemde vorige woensdag een verhoging van de middelen nog onrealistisch.
UNKNOWN Michel Daerden noemde vorige woensdag een verhoging van de middelen nog onrealistisch.

Waals minister van Begroting en Uitrusting Michel Daerden gaat binnenkort zijn collega's voorstellen de maatschappij Sofico toe te laten een operatie voor het herstel en onderhoud van de wegen door te voeren. Het Rekenhof stelde onlangs vast dat het budget voor het onderhoud van Waalse wegen verdubbeld zou moeten worden.

"Niet realistisch"
Minister Daerden had woensdag nog in het Waals parlement gezegd dat een dergelijke verhoging van de middelen niet realistisch was. Vandaag suggereerde hij op 'La Première' (RTBF) dat alternatieve financiering ook een oplossing zou kunnen bieden. Sofico zou naar analogie met wat bij de sociale huisvesting gebeurde een grote onderhouds- en herstellingsoperatie kunnen uitvoeren. Daarvoor dient wel het decreet uit 1994 aangepast te worden. (belga/svm)