Waals cdH-minister wil delen van Waalse autosnelwegen in concessie geven aan privé

Archiefbeeld: Wegenwerken op de E40.
PHOTO_NEWS Archiefbeeld: Wegenwerken op de E40.
Waals minister van Openbare Werken Maxime Prévot (cdH) pleit er in L'Avenir voor om delen van de Waalse autostrades in concessie te geven aan de privésector. Die zou dan instaan voor het onderhoud van de wegen, die betalend zouden worden via tolgeld of via een wegenvignet.

Zijn PS-collega van Begroting Christophe Lacroix fluit hem echter terug. "Dit is geen beslissing waar je licht over gaat", zei hij vandaag in het Waals Parlement. "Alle gevolgen moeten nauwkeurig in kaart gebracht worden. Binnen de Waalse regering is het debat nog nooit gevoerd en ik heb nog geen schriftelijk voorstel hierover gezien", zegt Lacroix.

Net als Vlaanderen en Brussel gaat Wallonië volgend jaar een kilometerheffing voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton invoeren. Die staat in geen geval ter discussie, zegt PS-minister Lacroix. De opbrengst van die heffing zal overigens deels naar het onderhoud van de wegen gaan, merkt Lacroix nog op.