VTM krijgt boete van 5.000 euro

BELGA
De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft VTM twee keer een boete gegeven van 2.500 euro voor het uitzenden van niet conforme sponsorboodschappen. Een sponsorvermelding mag, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie, zegt de VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media.

De VRM controleerde de uitzendingen van 26 september en 19 oktober 2014 van verschillende zenders, waaronder VTM. Op beide data zond de commerciële omroep een sponsorboodschap uit voor Côte d'Or. De sponsorboodschap toont volgens de VRM het product (Mignonette Noir Praliné) en de verpakking van het product. Op de verpakking in de spot wordt het woord "NIEUW" vergroot, in duidelijk leesbare letters.

De decreetgever heeft een onderscheid gemaakt tussen sponsorboodschappen enerzijds en reclameboodschappen anderzijds. "Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het onderscheidend criterium tussen beide de boodschap van de sponsorvermelding is. Zo mag een sponsorvermelding, in tegenstelling tot een reclameboodschap, geenszins aanzetten tot consumptie. Een louter imago-ondersteunende slogan of baseline voldoet hieraan omdat deze niet aanzet tot consumptie", zegt de VRM.

De VRM stelt vast dat de sponsorboodschappen van Côte d'Or veel meer bevatten dan de toegelaten louter imago-ondersteunende slogan. "De sponsorvermeldingen bevatten promotionele elementen die aanzetten tot consumptie, in de vorm van het specifieke woordgebruik 'NIEUW'. Bovendien heeft de sponsor in dit geval in de sponsorvermeldingen ook wijzigingen aangebracht aan de originele verpakkingen, zoals die in de handel te verkrijgen zijn. Zo is onder meer het lettertype van het woord 'NIEUW' vergroot, waardoor die vermelding nog extra geaccentueerd wordt", luidt het.

De VRM besliste om VTM in beide dossiers telkens een administratieve geldboete van 2.500 euro op te leggen voor deze overtredingen.