Vrouwenraad: "Prostitutie is geen recht, maar vorm van geweld"

Franse prostituees protesteren voor de decriminalisering van prostitutie.
REUTERS Franse prostituees protesteren voor de decriminalisering van prostitutie.
De Vrouwenraad maakt zich zorgen over het feit dat Amnesty International gisteren gestemd heeft voor decriminalisering van "sekswerk". Want sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren, klinkt het.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International wil prostitutie uit de criminaliteit halen. Een meerderheid van de afgevaardigden besliste dat gisteren op de internationale vergadering van Amnesty in Dublin. De plannen zijn omstreden en kregen eerder al veel kritiek, maar toch stemden 116 landen voor, 67 tegen en 21 landen onthielden zich.

De International Council Meeting (ICM) is de internationale beweging van Amnesty International en legt de hoofdlijnen van de mensenrechtenpolitiek van de organisatie vast. De leiding van de ngo moet nu het beleid rond dit thema verder uitstippelen.

Mythe

"Hun standpunt ondersteunt staten om zo de seksindustrie te legaliseren", zegt de Vrouwenraad nu. "Want sekswerk legaliseren is de seksindustrie legaliseren. Het treft de mensenrechten van vrouwen en meisjes recht in het hart. Wij herbevestigen ons engagement om te strijden tegen prostitutie van vrouwen en meisjes. De enigen die echt baat hebben bij deze vorm van geseksualiseerd geweld zijn pooiers, kopers en mensenhandelaars".

"Legalisering leidt niet tot een veiligere en schonere 'bedrijfstak', dat is een mythe", zegt ook Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad: "Armoedebestrijding, degelijke uitstapprogramma's en vooral de naleving van internationale verdragen zoals het VN-Verdrag inzake de onderdrukking van mensenhandel en de uitbuiting van de prostitutie van anderen (1949) zijn aan de orde".