Vrouwen nog nooit zo talrijk aanwezig op arbeidsmarkt

Vrouwen zijn nog nooit zo talrijk op de arbeidsmarkt geweest. Ze komen echter meer in de werkloosheid terecht dan mannen en hebben meer slecht betaalde jobs of jobs met weinig toekomstperspectief. Dat maakt het Internationaal Arbeidsbureau bekend naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag.

Volgens het rapport van de VN-instelling maken vrouwen meer kans jobs te doen die weinig productief zijn, slecht betaald en kwetsbaar, zonder sociale bescherming. De activiteitsgraad van vrouwen bedraagt 52,5 procent, tegen 78,8 procent voor mannen. De werkloosheidsgraad van 6,4 procent is echter hoger dan die van de mannen, want die bedraagt 5,7 procent.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er meer vrouwen die werken, maar uitgedrukt in percentage (52,9 procent) is er een lichte daling. Meer vrouwen krijgen een opleiding en komen bijgevolg later op de arbeidsmarkt. (belga/lpb)