Vrouwelijke criminaliteit in België voor het eerst in kaart gebracht

Illustratiebeeld 'Alloo in de vrouwengevangenis’
VTM Illustratiebeeld 'Alloo in de vrouwengevangenis’
Tijdens de eerste zes maanden van 2018 werd bijna een vijfde van alle criminele feiten in ons land gepleegd door een vrouw, zo blijkt uit cijfers van de federale politie, die in Knack staan. Het is voor het eerst dat we zicht krijgen op vrouwelijke criminaliteit in België.

In de loop van 2017 begon de studie­dienst van de federale politie voor het eerst de verdachten van misdrijven op te lijsten. Zo komt men onder meer te weten op welke leeftijd de misdrijven worden gepleegd, en wat het geslacht is van de mogelijke daders.

Volgens buitenlands onderzoek neemt het aantal vrouwen in de criminaliteit licht toe. Daarmee gaan ze tegen de trend in, want sinds enkele jaren daalt in de westerse wereld het aantal criminele feiten. Ook in België nam het aantal delic­ten af, van 1,6 miljoen in 2010 tot 874.641 in 2017.

Uit een analyse van de criminaliteits­cijfers tijdens de eerste zes maanden van 2018 blijkt dat vrouwen 18,8 procent van alle delicten voor hun rekening namen. De 'populairste' misdrijven onder vrouwen zijn informaticacrimina­liteit (hier hebben de vrouwen een aan­deel van 38,5 procent), betrokkenheid bij mensenhandel (28,9 procent), huis­jesmelkerij (35,5 procent), exploitatie van bedelarij (44 procent) en winkeldiefstal (34,6 procent). Vrouwen zijn opvallend minder aanwezig bij autodief­stallen (7,5 procent), inbraken in wonin­gen (13,1 procent), gewapende diefstallen (5,8 procent) en bij alle misdrijven waar­bij fysiek geweld te pas komt.

An Nuytiens, criminologe aan de Vrije Universiteit Brussel, schreef een doctoraat over vrouwelijke gevangenen, en is een van de weinige wetenschap­pers in dit land die zich heeft bezigge­houden met vrouwelijke criminaliteit. "De cijfers bevestigen mijn bevindingen in de vrouwenafdelingen van de Belgi­sche gevangenissen", vertelt ze. "Die vrouwen zitten er vooral voor drugsge­relateerde misdrijven en voor vermo­gens-en eigendomsdelicten. Mannen plegen veel vaker dan vrouwen inbra­ken in woningen of diefstallen met geweld. Bij vrouwelijke daders komt geweld veel minder voor. En als ze al een overval plegen, doen ze dat meestal samen met hun mannelijke partner.”
11 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Koen Laenen

  Bijna vier op tien mannelijke gedetineerden zit vast nadat hun stoppen doorsloegen door toedoen van vrouwen. Bijna vier op tien vrouwelijke gedetineerden zit vast omdat ze bij mannen de stoppen hebben doen doorslaan.

 • Nico Theunis

  @Billy Brenders, interessante opmerking. Al denk ik dat er voor een groot stuk toch ook genetica in zit. Ooit het boek "Het gewelddadige brein" van Adrian Raine gelezen waaruit bleek dat mannen van nature uit gewelddadiger/crimineler zijn dan vrouwen, maar inderdaad koppel dat dan nog eens aan een maatschappij die daar niet goed op inspeelt en je moet je niet afvragen waarom er 4/5e van de criminelen mannen zijn.

 • billy brenders

  Houd men ook rekening mee dat mannen in een maatschappij minder snel geholpen worden door verschillende instanties tegenover vrouwen waardoor ze dus ook sneller in de criminaliteit terechtkomen ? Het is niet zomaar dat er meer mannen dakloos zijn dan vrouwen en er zoveel verschillende vluchthuizen meer zijn en instellingen voor vrouwen dan voor mannen. Vraag mij toch af of men hier ook rekening mee houd als het op criminaliteit aankomt ?

 • Jan De Korte

  Dat mag wel maar opdelen in afkomst mag niet.

 • Peter Janssens

  De kans is veel groter dat een man een moordplicht dan een vrouw !