Vroedvrouwen blijven zorg opnemen maar willen meer bescherming tegen coronavirus

Getty Images
De vroedvrouwen blijven pasgeborenen verzorgen en de noodzakelijke screenings doen zoals de overheid dat vraagt. De hielprik moet bijvoorbeeld nog doorgaan. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV vzw) vraagt de overheid vandaag in een persbericht om meer beschermende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

"We mogen de zorg voor moeder en kind niet loslaten, ook wanneer Kind en Gezin geen consulten meer doen, want dan gaan er zich extra problemen voordoen, zogeheten 'collateral damage' in tijden van een pandemie", aldus de in Antwerpen gevestigde VBOV. "We zien gepaste maatregelen in het ziekenhuis met de scheiding van vrouwen met en zonder symptomen; goede protocols om besmetting te vermijden. Dat zetten we door in de thuiszorg.”

“Behandel de vroedvrouwen als prioritair”

"We willen als vroedvrouw onze opdracht in deze moeilijke periode voortzetten volgens de geldende richtlijnen en doen een dringende oproep naar onze beleidsmakers. Geef ons alstublieft voldoende beschermende middelen, zodat onze vroedvrouwen hun werk kunnen blijven voortzetten", zegt Joke Muyldermans van VBOV. Het gaat met name om FFP2- en FFP3-mondamaskers, beschermingsschorten, veiligheidsbrillen, handschoenen, handalcohol of -gel, zodat de vroedvrouwen zichzelf kunnen beschermen. 

"Geef ons ook de nomenclatuur om een teleconsult te doen, zodat we de zwangere vrouwen en de jonge gezinnen de juiste informatie kunnen geven en waar mogelijk vanop afstand begeleiden", voegt Joke Muyldermans er nog aan toe. "Behandel de vroedvrouwen als prioritair, zoals ook de andere eerstelijnshulpverleners. Een positief signaal vanuit het beleid zal onze vroedvrouwen motiveren om te zorgen voor de toekomst van dit land. Want dat zijn die pasgeboren kinderen toch. Onze hoop, onze toekomst.”