Vreemde stijging zitpenningen sociale huisvesting

Het bedrag aan zitpenningen dat sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) samen uitbetalen aan hun bestuurders, is sinds 2000 gestegen met 62 procent van 788.600 euro naar 1.276.488 euro per jaar. Dat blijkt uit een antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open Vld) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Dehaene (CD&V).

Grote verschillen
Volgens Dehaene blijkt uit de lijst van zitpenningen dat er grote verschillen zijn tussen de maatschappijen. Bij sommige stijgen de zitpenningen nauwelijks of niet, bij anderen dan weer met meer dan 200 procent. Ook per provincie zijn er grote verschillen. De grootste stijging is merkbaar in de provincies Oost- en West-Vlaanderen (respectievelijk 105 en 106 procent). In Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn de stijgingen minder frappant (33 procent, 36 procent en 55 procent).

Zitpenningen
Dehaene heeft geen problemen met het feit dat bestuurders van een SHM een zitpenning krijgen. "Maar het is wel vreemd dat de zitpenningen van sommige SHM's stijgen met meer dan 200 procent terwijl andere niet of nauwelijks stijgen of zelfs dalen", stelt hij.

Behoedzaam omspringen
"In deze sector, die een groot deel van zijn middelen haalt bij zijn minder kapitaalkrachtige huurders, is het belangrijk dat de bestuurders behoedzaam omspringen met de beschikbare middelen. Dat moet zeker zo zijn bij het bepalen van de zitpenningen van de bestuurders", aldus nog Dehaene. (belga/tdb)