Vorig jaar kreeg Vlaanderen er 1.313 ha FSC-gecertificeerd bos bij

gettyimages.be
Het FSC-gelabeld bos, een keurmerk voor verantwoord bosbeheer, groeide vorig jaar in Vlaanderen met 1.313 hectare tot 21.605 hectare of omgerekend twaalf procent van de bosoppervlakte. In Wallonië is meer dan de helft gelabeld met het gelijkaardige PEFC-keurmerk, zo werd vernomen bij de organisaties.

De in 2014 bijkomend gecertificeerde bosoppervlakte situeert zich voor meer dan de helft (701 ha) in de provincie Limburg en bestond voor een aanzienlijk deel uit privébos. Limburg blijft overigens in absolute oppervlakte de belangrijkste provincie met FSC-bosareaal.

De relatieve "FSC-index" (FSC-oppervlakte ten opzichte van het totale Vlaamse bosareaal) is sinds 2013 het hoogst in West-Vlaanderen (23 procent). Met 13.278 ha FSC gecertificeerd bos blijft het Agentschap Natuur en Bos (ANB) de grootste FSC-bosbeheerder in Vlaanderen. Privébossen bedragen slechts 1,3 procent van het FSC-bosareaal.

Uit het Vlaamse FSC-bosareaal werd vorig jaar 86.952 kubieke meter FSC-gelabeld hout aangeboden. De FSC-groep steeg met 38 leden naar een totaal van 105 leden, waarvan 61 private en 45 openbare bosbeheerders/eigenaars.

"Deze opmerkelijke stijging van het aantal leden situeert zich vrijwel volledig bij privéboseigenaars", klinkt het. "Dit gebeurde grotendeels onder impuls van de bosgroep Noord-Limburg (Kolisbossen) en Bosgroep Zuid-Limburg (privébossen in Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken)."

Wallonië telt 289.000 hectare PEFC-gecertificeerde bossen, wat neerkomt op 53 procent van de Waalse bosoppervlakte of 41 procent van de totale Belgische bosoppervlakte. Van de PEFC-gecertificeerde bossen is 19.000 hectare (6,5 procent) in privéhanden, de rest (270.000 ha) zijn openbare bossen, met het Département Nature et Forêt (DNF) als grootste bosbeheerder. De PEFC-groep telt 255 publieke leden en 253 privéleden.