Vorig jaar 8.518 zelfstandigen (deels) vrijgesteld van sociale bijdragen

Getty Images
In 2018 besliste de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van de FOD Sociale Zekerheid dat ze 4.282 zelfstandigen volledig en 4.236 gedeeltelijk zouden vrijstellen van het betalen van sociale bijdragen. 10.018 aanvragen werden hiertoe ingediend. Het totale vrijgestelde bedrag liep op tot 22,2 miljoen euro. Dat blijkt uit het antwoord van minister Denis Ducarme, bevoegd voor zelfstandigen, op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).

De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Philomena Vanderweyen

    Ken iemand die zijn bijdragen niet of te laat betaald ,telkens deurwaarders op bezoek ,maar zit wel elk week-end in Knokke om te gaan surfen.

  • Chris Deckers

    Vrijstelling van bijdragen is een smerige val, want er wordt te weinig op gewezen dat je élk jaar vrijstelling, ook een jaar làter pas met pensioen kan. Zeer veel zelfstandigen met financiele problemen maken er ondanks toch gebruik van, zodat hun zaak en werk zo goed en zo kwaad mogelijk toch verder gezet kan worden.