Voorstel voor 30 km/u op Brusselse lokale wegen weggestemd: "Gemiste kans"

Photo News
Groen en Ecolo zijn teleurgesteld dat hun voorstel van decreet om de snelheid op alle lokale wegen in heel het Brussels Gewest tot 30 km/u te beperken, in de commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement verworpen werd. Enkel de groenen stemden voor, Open Vld, CD&V en telkens één lid van DéFI en PS onthielden zich, terwijl MR en de rest van de meerderheid tegenstemden. 

"Dit is echt een gemiste kans. Ons voorstel had voor meer verkeersveiligheid en minder verkeersdoden in heel Brussel kunnen zorgen. Net nu verschillende Brusselse gemeenten terecht werk maken van meer zones 30, mist het Gewest de boot om dit gecoördineerd aan te pakken", betreurt Groen-fractileider Bruno De Lille.

De groenen wijzen erop dat Brussel het enige gewest is waar het aantal letselongevallen en gewonden niet structureel afneemt. "Een voetganger of een fietser die wordt aangereden door een wagen aan 50 km/u heeft maar één kans op twee om het te overleven. Bij 30 km/u brengt de voetganger of de fietser het er in meer dan 9 op 10 gevallen levend van af. Het is dus geen discussie over sneller of trager rijden, het is een debat over levens redden", vindt Céline Delforge (Ecolo).

"Bovendien zorgt de verlaging van de snelheidslimiet voor een meer aangename stad: er is minder lawaai en het is goed voor het milieu. Het verbetert zelfs de doorstroming van de wagens en het openbaar vervoer. Waar het zinvol is en veilig kan, voorzien we wel de mogelijkheid om nog altijd aan 50 km/u te rijden. Maar we wilden de logica omdraaien: het verkeer moet zich aan de Brusselaars aanpassen en niet omgekeerd", vult De Lille aan.
47 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Frederika Wybo

  Mijn pa zei dikwijls: manneke stopt met zeveren ... ge zijt nog GROEN achter uw oren!!!

 • Karel Van Campenhout

  Wanneer gaan de groen fascisten ophouden met hun spelletjes.

 • rud beernaert

  Groen is weer heel goede reclame aan het maken om zeker niet op hun te stemmen.

 • karel daneeels

  hun nieuw voorstel word de kar door de mens getrokken

 • jan verstrepen

  In 1ste tegen 30 per uur,je moet aan het milieu denken.