Volksjury verklaart Renaud Hardy over volledige lijn schuldig: "Hij handelde weloverwogen en gepland"

Renaud Hardy voor het Hof van Assisen in Tongeren.
Renaud Hardy voor het Hof van Assisen in Tongeren.
De volksjury op het assisenproces in Tongeren verklaart Renaud Hardy over de volledige lijn schuldig. De Mechelaar is daarmee schuldig aan twee moorden met verkrachting en foltering, en twee moordpogingen. 

De volksjury zat zo'n vijf uur samen om te beslissen over de schuldvragen in het proces-Hardy. Concreet moest de jury 25 verschillende vragen beantwoorden over de daden waarvan Hardy beschuldigd werd. Daarbij werd de 55-jarige man schuldig bevonden aan de moorden, met verkrachting en foltering, op Maria Walschaerts (82) en Linda Doms (52), en van een moordpoging op actrice Veerle Eyckermans en dokteres A. H. 

Grote vraag vooraf was of de jury zou meegaan in de stelling van de verdediging, over het feit dat Hardy ontoerekeningsvatbaar is en dus geïnterneerd moet worden. Dat is dus niet gebeurd, want volgens de jury was Hardy wel degelijk toerekeningsvatbaar op het moment van de feiten. De jury verklaarde hem dus schuldig over de hele lijn.

BELGA

Weloverwogen en planmatig

De jury stelde dat Hardy in staat was zijn gedrag te sturen en dat hij planmatig en gecontroleerd handelde. Bij de 82-jarige Maria Walschaerts in mei 2014 wist hij  bijvoorbeeld dat ze hoogbejaard was, alleen woonde en in een alleenstaand huis verbleef. "Hij betwist niet dat hij de geweldpleging heeft toegebracht. Zijn voorbedachtheid blijkt uit het meenemen van onder meer een hoofdlamp, camera, breekijzer en fietsslot. Hij heeft haar meteen gewurgd met een fietsslot. Hij had geen andere intentie dan deze tot doden. Hij was zich buiten gaan vergewissen dat er niemand aankwam. Hij heeft haar een tweede keer gewurgd toen ze bij bewustzijn kwam", klonk het. De verkrachting en foltering werden ook bewezen verklaard. 

Hetzelfde verhaal bij de moord op de 52-jarige Linda Doms op 17 september 2015, waarover Hardy volledige bekentenissen aflegde. "Hij handelde planmatig en voorbereid. Hij nam een hoofdlamp, stofmasker en camera mee om alles te filmen. Hij snoof thuis coke om zijn plan uit te voeren. Door het krabben van een kat aan de deur te veinzen heeft hij haar buitengelokt. Tussen het nemen van zijn beslissing haar te doden en het uitvoeren ervan was geruime tijd verstreken. Hij had zich kunnen bedenken."

Moordpogingen

Ook bij de twee moordpogingen ging Hardy weloverwogen en gepland te werk. Hij koos eind september 2014 de 68-jarige dokteres A. H. uit Bonheiden als slachtoffer uit. "Hardy verklaarde tijdens zijn audiovisueel verhoor op 13 november 2017 dat hij thuis met de intentie tot doden vertrok. Hij veroorzaakte bij A. H. een kortsluiting, maar geraakte het huis niet binnen omdat hij gesnoven had en te veel onder spanning stond. Zijn DNA is op een schroevendraaier teruggevonden. Hij heeft zich consequent aan zijn beslissing gehouden", luidde het.

Vervolgens had voorzitter Dirk Thys het over de poging tot moord op Eyckermans, op 14 februari 2015 in Zemst. "Hij heeft haar willen doden. Ze werd aangevallen en geslagen door een stok. Ze zocht dekking onder een boom, maar de dader wilde haar eronderuit trekken. Door gealarmeerde buren sloeg Hardy op de vlucht. Het krachtig slaan met een voorwerp op het hoofd was volgens de wetsdokter een levensbedreigende handeling. Zijn DNA werden op een muts en stok teruggevonden. Hardy zei in zijn verhoor 'Als mijn eerste slag was raak geweest, dan was ze dood geweest'", aldus Thys.

In het kader van zijn toerekeningsvatbaarheid oordeelde de jury dat Hardy bij geen van de feiten sporen wilde nalaten. Hij liet bewust zijn gsm thuis. Hij veinsde een inbraak, zoals bij actrice Eyckermans. Na de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts gooide Hardy een breekijzer en het fietsslot in de vaart. Zijn kleding smeet hij in een container. 

Cocaïne en geestesstoornis

Bij de voorlezing van het arrest werd ook gezegd dat de vrijwillige inname van cocaïne door Hardy en het feit dat zijn daden naar eigen zeggen werden ingegeven door innerlijke frustraties, geen afbreuk deden aan de gepleegde feiten.

Op het einde van het arrest ging het nog over de door de verdediging beweerde geestesstoornis bij Hardy. "Het staat niet vast dat Hardy op het ogenblik van de feiten leed of nu lijdt aan een geestesstoornis die zijn oordeelsvermogen tenietdoet of aantast. De conclusies van het deskundigencollege werden bijgetreden. Ze werden niet ontkracht door de eigen technische raadgevers van Hardy. Hij pleegde de feiten gewild en opzettelijk, hoewel hij wist dat ze verboden waren", zo klonk het.

Advocaat Frédéric Thiebaut.
BELGA Advocaat Frédéric Thiebaut.

"Een beetje een opluchting"

Na de uitspraak omhelsde de kleindochter van Maria Walschaerts de drie speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen, die de zitting bijwoonden. Hardy schudde zijn advocaat Frédéric Thiebaut nog de hand en werd door de politie weggeleid uit de assisenzaal. De meester zegt ontgoocheld te zijn, maar respect te hebben voor het oordeel van de jury. "Die is niet over één nacht ijs gegaan, er is gewikt en gewogen", luidt het. "Ik heb gevraagd alles in de balans te nemen, en dat hebben ze gedaan." Thiebaut blikt al eens terug. "Het was een zwaar proces, ver weg van huis. Het was geen zaak zoals alle andere, met een speciale cliënt." 

Veerle Eyckermans kwam naar het proces met haar dochter Io.
Veerle Eyckermans kwam naar het proces met haar dochter Io.

De schuldigverklaring is voor actrice Veerle Eyckermans "een beetje een opluchting". "We hadden vertrouwen in de jury: Hardy had zelf aangegeven dat hij mensen vermoord en afgeslacht heeft. En het is ook bewezen dat hij toerekeningsvatbaar is." Eyckermans gaf verder nog aan dat belangrijk is dat Hardy nu lange tijd opgesloten wordt. "Dat is belangrijk zodat je kan verwerken. Het is het enige houvast dat je hebt."

Tijdens de duur van het proces kwamen van Hardy niet echt antwoorden op het waarom van de feiten. "Ik had er echter geen vragen over, en rekende dus ook niet op antwoorden", aldus de actrice. "Het interesseerde me ook niet wat hij te zeggen had - dat kon er niet meer bij." De actrice drukte ook nog de hoop uit dat Hardy in de gevangenis begeleid zal worden. 

Straf

Morgen zal de volksjury opnieuw samenzitten om de strafmaat te bepalen, nadat het openbaar ministerie en de verdediging een laatste keer het woord genomen hebben. Hardy riskeert levenslang en verneemt zijn straf rond de middag.
44 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Gunther Sallis

  Psychopaten zijn van nature in staat gepland en beredeneerd te handelen, hoe afwijkend de situatie ook is. Dat hij berekend handeld zou geen argument mogen zijn, net als het gebrek aan spijtbetoon geen argument is. Elke vorm van spijtbetuiging zou een imitatie zijn. Trouwens er zijn er al andere opgesloten met meer bewijs van een aandoening die het handelen kan bepalen. Zoals 20- jarige mannelijke moordernaars met het brein van een 70-jarige vrouw met dementie. (volumeverschil)

 • Eddy DESMET

  Correct oordeel va de jury. Een dergelijk individu is in-slecht en een reëel gevaar voor de samenleving. Zelfs in de dierenwereld komt zulk pervert en vreselijk gedrag niet voor ... Tijd dat Hardy zich kan gaan bezinnen. 10 jaar per slachtoffer.

 • Kris Matheuse

  En hier komt de wet Lejeune!!!

 • Jo Bosman

  So what. Levenslang of geinterneerd. Het maakt in zijn geval niets uit. Die komt nooit meer vrij. Al de rest is show.

 • Wilaiwan Chiayapuek

  oesje, misschien levenslang, dat is minstens 10 jaar gevangenis hier in Belgie, wat een straf voor zulke daden.Er moeten dringend nieuwe wetten komen en zeker de wet Lejeune afschaffen.