Volgens Peeters betekent akkoord “sociale vrede voor twee jaar”, Open Vld en N-VA niet te spreken over brugpensioen vanaf 58 jaar

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V).
BELGA Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V).
Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de regering het loonakkoord tussen vakbonden en werkgevers kan honoreren. “De waarde van een IPA is niet te onderschatten”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Peeters laat verstaan dat hij de afspraken die de sociale partners maakten rond de landingsbanen en rond het vroegere brugpensioen wil volgen. Open Vld en N-VA zijn daarover niet enthousiast, hoewel Open Vld later op de dag de toon milderde na een overleg met de sociale partners. Premier Charles Michel vindt het positief nieuws dat de sociale partners een loonakkoord hebben gesloten.

Afgelopen zomer beslist de regering Michel I in het kader van de jobsdeal om de minimumleeftijd voor SWT op te trekken tot 59 jaar dit jaar en 60 jaar in 2021. De sociale partners spraken nu af om die kalender rond SWT aan te passen. Ook rond de landingsbanen, waarvoor de leeftijd volgens de jobsdeal op 60 zou worden gebracht, hebben de sociale partners andere afspraken gemaakt.

Dat het vroegere brugpensioen mogelijk blijft vanaf 58 jaar, ligt gevoelig bij Open Vld. Deze ochtend reageerde al federaal parlementslid Egbert Lachaert op Twitter. Hij vindt het dit “niet verdedigbaar.” Volgens voorzitter Gwendolyn Rutten “kopen de sociale partners een stukje verantwoordelijkheid af” door het brugpensioen opnieuw te versoepelen.

Gwendolyn Rutten.
BELGA Gwendolyn Rutten.

Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als handpop van Kris Peeters?

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir

“Dit ontwerpakkoord kon wel geschreven zijn door Kris Peeters, die nooit een hevige verdediger van de arbeidsdeal is gebleken”, reageerde N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. “Terwijl werkgevers terecht aanklagen dat er een krapte is op de arbeidsmarkt, ondergraven ze de arbeidsdeal met het bereikte akkoord. Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als handpop van Kris Peeters?”, zegt ze. Demir verwacht niet dat er voldoende politieke steun zal zijn voor dit ontwerpakkoord en stelt voor dat het parlement het dossier naar zich toe trekt.

Ook Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie in de Kamer, vindt de SWT-afspraken onaanvaardbaar. Hij retweette een bericht van arbeidseconoom Stijn Baert en zei erbij dat het akkoord ingaat tegen het beleid van Michel I (waar N-VA nog deel van uitmaakte, nvdr.). “Ik neem aan dat de ontslagnemende Michel II hier dwars gaat liggen en niet in lopende zaken - zonder meerderheid in parlement - beleid terugschroeft.”

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) betreurde eerder op de ochtend de kritische reacties. Peeters raadde iedereen aan om de teksten te bekijken vooraleer te reageren. “In het kernkabinet werd besloten om de Koninklijke Besluiten over de SWT-regeling (het vroegere brugpensioen, nvdr.) en de landingsbanen voor de oudere werknemers nog niet te publiceren in afwachting van het loonoverleg. “Men moet het akkoord met nodige voorzichtigheid bekijken”, zei hij in ‘De Ochtend’ op Radio 1.

De waarde van een interprofessioneel akkoord mag niet onderschat worden. Het betekent sociale vrede voor twee jaar

Minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V)

“De waarde van zo’n Interprofessioneel Akkoord mag niet onderschat worden. Het betekent sociale vrede voor twee jaar. Als het nodig zou zijn, gaan we bekijken of we de KB’s niet kunnen aanpassen.” “Iedereen moet aangemoedigd worden om langer te werken”, ging Peeters verder. “Maar ik wil eerst luisteren hoe het evenwicht afgelopen nacht tot stand gekomen is.”

En wat als de achterban van de vakbonden het akkoord afketst? “Laten we hopen dat dat niet gebeurt. Ik ga ervan uit dat men dit akkoord kan goedkeuren. Indien dat niet gebeurt, zitten we met een groot probleem”, aldus Peeters nog.

Het sociaal overleg, de basis van onze welvaartsstaat, staat er

CD&V-voorzitter Wouter Beke

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke wees op het belang van het bereikte akkoord. “Er is opnieuw een loonakkoord. Wie werkt, houdt meer over. Ook de uitkeringen stijgen. En bedrijven blijven concurrentieel. Resultaat ligt er. Het sociaal overleg, de basis van onze welvaartsstaat, staat er”, tweette hij.

Premier Michel wacht op een onderhoud met de Groep van Tien alvorens uitspraken te doen over inhoudelijke punten.
 “Wat telt voor de regering, is de sociale rust, de economische ontwikkeling en de koopkracht van de werknemers”, aldus de premier. Hij merkt daarbij op dat de afgesproken loonnorm bovenop de extra middelen komt voor de lage en middeninkomens die ingeschreven zijn via de tax shift.

Wat telt voor de regering, is de sociale rust

Mildere toon

Deze namiddag werden de sociale partners uitgenodigd op de Lambermont om tekst en uitleg te geven bij het akkoord. Na dat overleg lijkt de toon bij Open Vld over de versoepeling van het brugpensioen te milderen.

Liberaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil het akkoord “in zijn proportionaliteit en evenwicht” bekijken. Ze vindt het positief dat er een sociaal akkoord is. “Het is nu aan de vakbonden om naar hun achterban terug te koppelen”, stelde ze. Dat zal een maand duren. “Die tijd gaan we benutten om te kijken welke kb’s we moeten schrijven, vooral ook rekening houdend met het feit dat het parlement niet zo lang meer werkt. We moeten dat nu uitklaren.”

We zijn het niet eens met SWT, maar dat betekent niet dat we niet zien dat er heel veel positieve dingen in zitten

Afgaande op die verklaring, lijkt Open Vld het akkoord dus niet te zullen afblokken. “We zijn het niet eens met SWT, maar dat betekent niet dat we niet zien dat er heel veel positieve dingen in zitten”, stelt De Block. “Ik heb een welvaartsenveloppe te verdelen van 700 miljoen. Dat is belangrijk voor armoedebestrijding. Ik bekijk alles en maak daar een afweging van.”

Volgens ACV-voorzitter Marc Leemans had niemand rond de tafel kritiek op de afspraken over het brugpensioen. “We hebben alle elementen uit het interprofessioneel akkoord overlopen. Iedereen was positief en constructief en blij met het akkoord.” Ook Open Vld? “Mensen zeggen soms buiten wat ze binnen niet zeggen”, aldus Leemans, die niet de indruk heeft dat er tegenkanting zal komen van de regering.

Maggie De Block.
BELGA Maggie De Block.

“Dat er nu een ontwerpakkoord is, kan chaos in België voorkomen”, reageerde minister van Werk Kris Peeters nog na na de ontmoeting tussen de regeringstop en de sociale partners. Zonder interprofessioneel akkoord zou het immers erg moeilijk worden om namens de regering een loonnorm op te leggen, redeneert hij. “Mochten we zelf een loonnorm moeten vastleggen, weet ik niet met welke meerderheid we zouden kunnen landen en op welk cijfer.”

Dat er nu een ontwerpakkoord is, kan chaos in België voorkomen

“Als we geen kb met een loonnorm kunnen vastleggen, dan kan men in elke onderneming gaan onderhandelen zonder limiet,” meent de CD&V-vicepremier. “Dat zou betekenen dat alle inspanningen van de afgelopen jaren om onze loonhandicap ten opzichte van Frankrijk, Nederland en Duitsland te verminderen, in gevaar komen. Bepaalde sectoren zouden geen probleem hebben met loonstijging van meerdere procenten. Andere zouden dat niet kunnen.” 
101 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Marc Baeyens

  Peeters is de volksverlakkeraar van de regering. Het is sexy om de pensioenleeftijd te verlagen. Maar wie zal het betalen ? De kleine man die wél werkt.

 • pierre samaey

  Eerst werken tot 67 en 80 dagen voor de verkiezingen brugpensioen op 58 maar Peeters trekt na de verkiezingen naar Europa zal van die fata morgana geen kast hebben.

 • alfons Detemmerman

  Peeters die gelooft echt dat Nicolaas bestaat. Twee jaar zonder stakingen ..... Laat mij niet lachen

 • johan kalfas

  De grootste anti-sociale partijen aan het woord. Zelf overal geld opstrijken met 'heel zwaar' te werken en degenen die echt werken het leven zuur maken. NVA en Open VLD hebben ons samen als citroenen uitgeperst en zichzelf verrijkt. En wat doet de kiezer ??

 • Gilbert Vermeersch

  Mr Peeters speelt weer de achterbakse bedrieger gesteund door de ganse Arco-zuil. Brugpensioen op 58 kost veel aan koopkracht, dat is ten nadele van lage pensioenen, leeflonen en verhoogt de kans op alle soorten armoede. Dat brug-geld kan dus beter sociaal gebruikt worden.