Vliegbasis Kleine-Brogel in detail op het net

Defensie is een onderzoek gestart naar websites met satellietbeelden zoals Google Earth of Virtual Earth van Microsoft om na te gaan of ze een gevaar betekenen en of het mogelijk is bepaalde locaties - zoals militaire basissen - anoniem te maken. Voorlopig kan iedereen nog een gedetailleerd virtueel bezoek brengen aan de basis van Kleine-Brogel.

Flahaut
"Het Koninklijk Besluit van 21 februari 1939 verbood luchtfotografie door onbevoegde personen, maar die achterhaalde wet werd in 2006 door voormalig defensieminister Flahaut opgeheven. Op dit moment laat huidig minister De Crem onderzoeken of de 'gevoelige plekken' op dergelijke sites niet beter onherkenbaar gemaakt kunnen worden", zegt De Crems woordvoerder Tom Momballiu.

Nederland
In Nederland heeft Google op vraag van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) satellietbeelden van militaire locaties, koninklijke domeinen en gebouwen van inlichtingendiensten onherkenbaar gemaakt.

Maar bij concurrent Virtual Earth van Microsoft kunnen internetgebruikers echter nog steeds inzoomen op die door Google gearceerde gebieden. Hangars, voertuigen, vliegtuigen en gebouwen zijn er uiterst gedetailleerd zichtbaar.

Terroristen
In de Britse krant The Guardian vertelden Palestijnse terroristen van al-Aqsa al dat ze Google Earth gebruiken om doelwitten in Israël te zoeken.

UNKNOWN