Vlamingen fietsen dubbel zoveel als Walen

THINKSTOCK
In Vlaanderen stapt 76 procent van de volwassenen wel eens op de fiets, bijna twee keer zoveel als in Brussel en Wallonië (39 procent). Vlaanderen telt niet enkel meer fietsers, ze leggen ook meer kilometers af. Dat blijkt uit de eerste Fietsbarometer van mobiliteitsclub VAB.

Het grote verschil met Brussel en Wallonië blijkt dat in Vlaanderen de fiets niet enkel ter ontspanning gebruikt wordt, maar ook om te winkelen (54%) of om naar het werk te gaan (28%). In Vlaanderen heeft de meerderheid (82%) van de ondervraagden dan ook een stadsfiets, terwijl er in Brussel en Wallonië bijna evenveel sport- en alle terreinfietsen als stadsfietsen zijn. Opmerkelijk: in Vlaanderen fietst 17 procent meer dan 2.000 km per jaar, in Brussel en Wallonië is die groep met zes procent beduidend kleiner.

Elektrische fiets
Word je nu al af en toe voorbij gezoeft door een elektische fiets, in de toekomst zal dat nog veel vaker gaan gebeuren. Zes procent van de Vlaamse fietsers maakt vandaag gebruik van een elektrische fiets, waarvan een groot deel 65-plussers, tegenover vier procent van de Brusselse en Waalse. Dubbel zoveel Vlamingen (22%) als Walen en Brusselaars (11%) geven aan in de (verre) toekomst een elektrische fiets te zullen kopen. Uit de Fietsbarometer van VAB blijkt voorts dat de elektrische fiets het aantal ongevallen niet doet toenemen.

Fietsen kun je leren
De fietsvaardigheid blijkt de belangrijkste oorzaak van een fietsongeval, met 41 procent van de ongevallen. Het gaat dan over evenwicht verliezen (25%) of vallen bij het plots ontwijken van een hindernis (16%). In drie op de tien gevallen is de fietsinfrastructuur de oorzaak, in vijftien procent van de gevallen andere weggebruikers (auto 10% en andere fietsers 5%). Van de ondervraagden bestempelt tot slot 80 procent de recreatieve fietsroutes als veilig tot zeer veilig. Voor de fietsroutes naar het werk is slechts 24 procent van de respondenten die mening toegedaan.

Voor de Fietsbarometer werden 2.000 Belgen ondervraagd over hun fietsgebruik. VAB stelde de resultaten zaterdag voor bij de verkiezing van "Bike of the Year" in Kortrijk Xpo.