Vlaanderen zet geschillenprocedure rond Hedwigepolder stop

BELGA
Vlaanderen zet de lopende geschillenprocedure rond de Hedwigepolder stop. Dat heeft Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd voor Openbare Werken en Mobiliteit, gezegd tijdens de ondertekening van het verdrag met Nederland voor de bouw van een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen.

Omdat de Vlaamse regering vond dat Nederland de gemaakt afspraken (in het kader van het Sigmaplan) rond de ontpoldering van de Hedwigepolder niet nakwam, werd in 2012 een geschillenprocedure opgestart.

"Ik ben blij dat we kunnen aankondigen dat Vlaanderen de lopende geschillenprocedure rond de Hedwigepolder zal stopzetten", zei Weyts. "Het is tijd om de geschillen achter ons te laten, 2,5 jaar na de start van de procedure." Hij sprak over 'een signaal van samenwerking en vertrouwen geven' en zei dat Vlaanderen met die beslissing alle positieve inspanningen erkent die Nederland in het dossier van de zeesluis leverde.

Het verdrag voor de bouw van de nieuwe zeesluis is volgens Weyts niet alleen belangrijk voor de economie, maar is ook een investering in de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

Het is tijd om de geschillen achter ons te laten, 2,5 jaar na de start van de procedure

Ben Weyts (N-VA)

Verdrag getekend

De "Nieuwe Sluis Terneuzen" komt op de plaats waar nu de Middensluis ligt en wordt zo lang en breed als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal, waardoor de grootste schepen ter wereld vanaf 2021 de Gentse haven kunnen bereiken. De sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep en kost naar verwachting 920 miljoen euro. Nederland betaalt 155 miljoen euro, waarvan de Zeeuwse regio tien miljoen euro bijdraagt, en de rest betaalt Vlaanderen, waarvan het Havenbedrijf Gent 15 pct voor zijn rekening neemt. Nederland en Vlaanderen zullen gezamenlijk bij de Europese Commissie een aanvraag indien voor subsidiëring in het kadder van de uitbouw van het trans-Europees vervoersnetwerk.

Met de ondertekening van het verdrag is het aan de parlementen om dat te ratificeren. Sinds 2012 loopt de planuitwerkingsfase en nog dit jaar wordt een definitief projectbesluit verwacht. Volgend jaar wordt een aannemer geselecteerd, in het voorjaar 2017 de eerste spadesteek verwacht en in 2021 zouden er schepen geschut kunnen worden.

"Dit is een bijzonder moment: belangrijk én historisch", zei Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen over het verdrag. Lonink wees erop dat de twee havens (Zeelands Seaport en de Gentse haven) steeds meer samenwerken en wil dat voortzetten, wellicht komt het ooit zelfs ooit één haven, zei hij.

Melanie Schulz van Haegen, Nederlands minister voor Infrastructuur en Milieu, wees op het gezamenlijk belang en de verwachte toegevoegde waarde. De minister herinnerde ook dat Nederlandse en Vlaamse havens één vijfde van de EU overslag voor hun rekening nemen.

Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), gelooft dat de investeringen noodzakelijk zijn voor de economische groei en vooruitgang. "Het economisch belang kan niet genoeg onderstreept worden," verduidelijkte hij. "We hebben gekozen voor het duurste ontwerp omdat die het grootste is en een gedurfde ambitieuze investering in perspectief en hoop." Weyts zegt dat niet alleen de havens en het hinderland, maar ook de verzadigde wegen zullen profiteren van het effect, net als de ruime regio via de Seine-Scheldeverbinding tot in Parijs.

Weyts benadrukte dat er voor zo'n grote infrastructuurprojecten, die ongeveer één miljard euro kosten, moet samengewerkt worden en zei dat hij rekende op Europese steun, die essentieel is voor de realisatie. "Er zijn geen grenzen aan de groei, we gaan groeien aan de grens", klonk het afsluitend.

Desiree Oen, plaatsvervangend hoofd van het kabinet van Europees Commissaris voor Transport Violeta Bulc, erkende dat de sluis een vitaal onderdeel is van het trans-Europees transportnetwerk. Zij loofde de 'voortreffelijke samenwerking' tussen Vlaanderen en Nederland.

Ook Mathias De Clercq, voorzitter van het Havenbedrijf Gent, benadrukte dat het verdrag het resultaat is van een decennialange samenwerking. Hij wees op het belang voor de 425 bedrijven langs het kanaal, die aan bijna 100.000 mensen werk verschaffen.

VOKA: "Belangrijk voor versterking competitiviteit bedrijven"

Met de nieuwe sluis blijft de haven van Gent op langere termijn bereikbaar voor schepen met een grotere diepgang, wat de competitiviteit van onze bedrijven ten goede komt. Dat zegt VOKA, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, dat bij bedrijven polste naar reacties op het donderdag getekende verdrag over de bouw van een tweede grote zeesluis.

"Hopelijk volgt na de installatie van de nieuwe 'voordeur' (zeesluis Terneuzen) ook snel de 'achterdeur' (het kanaal Seine Nord), wat ook het volume aan binnenvaart sterk zou opdrijven", zegt Geert Moerman, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen. Ook zijn voor hem niet alle problemen van de Gentse haven opgelost. "Zo zou de ontdubbeling van de Meulestedebrug opnieuw enkele jaren vertraging oplopen door de integratie van de Siffer Light-verbinding in de bouwplannen. Ook de bestaande knelpunten op de R4, zoals het 'McDonaldskruispunt' en de doortocht van Zelzate gaan volgens ons te traag vooruit. Havenarbeiders die krampachtig vasthouden aan hun monopolies en inflexibele loodsen zorgen voor een concurrentienadeel ten opzichte van de havens in de buurlanden."

Matthieu Jehl, CEO van ArcelorMittal Gent, zegt dat het met de bouw van de sluis de goede richting uitgaat voor de competitiviteit en de duurzaamheid van de Gentse ondernemingen. Jehl wijst ook nog op het belang van de nieuwe sluis om het probleem van de "congestie" op het kanaal Gent-Terneuzen te verhelpen.

Eurosilo, actief in het opslaan en behandelen van graan, wijst erop dat driekwart van hun trafiek via zeeschepen verloopt die net "op de limiet" zitten van wat de huidige sluis aankan. "Als de sluis er binnen acht tot tien jaar niet staat, veroordelen wij Gent tot het statuut van haven voor de binnenvaart. 2021 als datum voor de ingebruikname van de nieuwe sluis is net de limiet voor wat haalbaar is."