Vlaanderen wil zorgeconomie wereldwijd verkopen

Minister Jo Vandeurzen.
PHOTO_NEWS Minister Jo Vandeurzen.
De Vlaamse regering wil de Vlaamse expertise inzake zorg wereldwijd verkopen. Dat is vandaag gezegd op een bijeenkomst van Flanders' Care, het programma van de Vlaamse overheid dat de zorgkwaliteit in ons land wil verbeteren door te investeren in innovatie.

Met de vergrijzing stijgen de noden in de gezondheidszorg. De oplossingen voor die noden liggen vaak in vernieuwende producten en diensten, bijvoorbeeld robots of ict-toepassingen, of nieuwe organisatie- en woonvormen. 

Om de zoektocht naar die oplossingen te vergemakkelijken, richtte de vorige Vlaamse regering Flanders' Care op, een platform waar overheid, kenniscentra en bedrijven overleggen, mét maximale betrokkenheid van de zorggebruikers zelf. "Zij zijn de getuigen dat de oplossingen die worden aangereikt werkelijk een verbetering in hun leven zijn", zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

Op dit moment worden al meer dan tachtig projecten door Flanders' Care ondersteund. Het gaat dan bijvoorbeeld om een app die hartritmestoornissen detecteert of een patch die patiënten toelaat hun kathederprikplaats zelfstandig waterdicht af te sluiten, zodat ze kunnen douchen.

Flanders' Care wil in de eerste plaats de zorg betaalbaar en kwaliteitsvol houden in tijden van toenemende vergrijzing, maar wil ook zorgen voor jobs en economische groei. "We focussen soms iets teveel op de onbetaalbaarheid, terwijl er ook opportuniteiten liggen", zei Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) vrijdag.

De Vlaamse regering wil tegen het najaar een maatschappelijke langetermijnvisie uitwerken, met 2050 als horizon. Daarin zal gezondheidszorg een niet onbelangrijk luik krijgen. Naast aandacht voor "zelfmanagement", waarbij mensen steeds meer hun gezondheidszorg in eigen handen nemen, zal de tekst ook aandacht hebben voor het internationaliseren van de gezondheidszorg. "Wij willen de in Vlaanderen aanwezige expertise ter beschikking stellen van de wereld en er liefst iets aan verdienen", zei Mark Andries, kabinetschef van minister-president Geert Bourgeois (N-VA).