Vlaanderen stelt stemcomputer in gebreke

De Vlaamse overheid stelt de leverancier van het nieuwe stemsysteem, Smartmatic, in gebreke omdat het aan ernstige kinderziekten lijdt. Dat schrijft onder meer De Tijd.

Het nieuwe digitale stemsysteem leidde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 tot veel incidenten. Vandaag wordt in het Vlaams parlement een evaluatie van de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen voorgesteld.

De Vlaamse overheid houdt daarom 16,5 pct van de factuur voor de technische ondersteuning in en eist dat de gebreken worden verholpen.

Een terugkeer naar pen en papier wordt niet overwogen.