Vlaanderen neemt 700 miljoen euro investeringen in rioleringen over

Vlaanderen neemt 700 miljoen euro aan investeringen in rioleringen over van de gemeenten. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) vandaag gezegd naar aanleiding van Vlario-dag. Tijdens die jaarlijkse dag van het overlegplatform van de riolerings- en waterzuiveringssector (Vlario) wordt de laatste stand van zaken bekendgemaakt over de rioleringssector.

Het Vlaamse investeringsbudget wordt gedurende zeven jaar jaarlijks met 100 miljoen euro opgetrokken. Dit budget wordt onder meer gebruikt voor projecten die behoren tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid. "In de komende maanden wordt hiervoor een passend kader uitgewerkt", zegt Crevits.

Ook het subsidiebudget voor aanleg van rioleringen en bouw van kleinschalige waterzuiveringsinstallaties worden de komende jaren gevoelig opgetrokken. "In 2008 wordt 25 miljoen euro extra voorbehouden, bovenop de jaarlijkse 67 miljoen euro. In 2009 komt hier nog eens 25 miljoen euro extra bij", zegt Crevits. Op die manier gaat jaarlijks bijna 120 miljoen euro naar subsidiëring en aanleg van gemeentelijke rioleringen.

De Vlaamse financiële inspanning werd in het kader van het zogenaamde lokaal pact genomen. Daarin steunt het Vlaamse gewest de gemeenten door een deel van de gemeentelijke investeringslast over te nemen.(belga/sd)