Vlaamse socialisten zijn verdeeld over allochtonen

Een thema als het dragen van hoofddoeken zorgt voor verdeling bij de sp.a.
Een thema als het dragen van hoofddoeken zorgt voor verdeling bij de sp.a.
De sp.a zit met een allochtonenprobleem. Dat is de frappantste conclusie uit een grootschalige bevraging van de socialistische leden en mandatarissen.

De Vlaamse socialisten hebben hun eigen sp.a-leden wetenschappelijk laten doorlichten door een team onder leiding van SamPol-hoofdredacteur Peter Vander Weyden en onderzoeker Koen Abts. De resultaten van die bevraging worden vanavond officieel voorgesteld.

Partij van oudere mannen
Enkele grote lijnen staan al te lezen in de krant De Morgen. Zo blijkt de sp.a duidelijk een partij van oudere mannen. Zo is haast 80 procent van de leden ouder dan 45 jaar en zijn zes op de tien leden mannen. Voorts blijkt er een interne spanning te bestaan tussen de (gematigde) leden en de (linksere) mandatarissen, waarbij de leden nog altijd een stuk linkser zijn dan de gemiddelde Vlaming.
 
Hoofddoek
De partij is wel relatief eensgezind over grote ethische thema's, maar als het gaat om allochtone vraagstukken "ontploffen de tegenstelling". Vragen zoals hoofddoek of geen hoofddoek zorgen voor een scherpe interne tegenstelling. Meestal staat een oude, meer behoudsgezinde basis recht tegenover jongere en in deze veel progressievere mandatarissen, al verdeelt deze kwestie ook de jongere generaties.
 
Uit de bevraging blijkt ook nog dat de achterban relatief tevreden is over de sp.a als bestuurspartij. Toch is er ongenoegen over de onduidelijke manier waarop beslissingen tot stand komen, en over de te zakelijke partijwerking. Te veel principes zouden gaandeweg overboord zijn gegooid. (belga/vsv)