Vlaamse regering wil geen subsidies voor organisaties die “segregatie in de hand werken”

Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open Vld) zonden vandaag een persbericht uit.
BELGA Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open Vld) zonden vandaag een persbericht uit.
De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een voorstel van decreet klaar dat de subsidiëring van organisaties "die zich terugplooien op hun etnisch-culturele afkomst" stopzet. De meerderheidspartijen willen daarmee snel uitvoering geven aan een belofte uit het Vlaamse regeerakkoord.  Het is nog onduidelijk welke organisaties precies getroffen zullen worden, maar verschillende initiatieven maken zich zorgen over hun voortbestaan.

De nieuwe Vlaamse regering kondigde het al aan. "Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid", zo stond te lezen in de regeringstekst. Over de precieze draagwijdte en de mogelijke impact van die passage is al behoorlijk wat inkt gevloeid. 

De Vlaamse meerderheidspartijen laten er alvast geen gras over groeien en hebben een voorstel van decreet klaar. "Organisaties die segregatie in de hand werken subsidiëren we niet langer, maar wanneer ons voorstel wordt goedgekeurd, krijgen initiatieven die samenleven bevorderen onze steun", zeggen de indieners Marius Meremans (N-VA), Karin Brouwers (CD&V) en Stephanie D'Hose (Open Vld) vrijdag in een gezamenlijk persbericht.

Angst en onduidelijkheid

Het is nog niet duidelijk welke organisaties precies getroffen zullen worden, al vrezen verschillende initiatieven hun subsidies te verliezen. Vooral de organisaties die zich expliciet beschrijven als  ‘etnisch-culturele federaties’, zoals de ‘Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties’, maken zich zorgen. Op de website van Socius staan er 12 officiële etnisch-culturele instanties zoals de ‘Turkse Unie van België’, de ‘Federatie Wereldvrouwen’ en het multiculturele ACLI. Ook op de site van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan er een aantal iniatieven zoals de ‘Engelstalige Afrikaanse gemeenschap in België’  (FAAB) of het Internationaal Comité.

Vlot integreren

Volgens de indieners moeten nieuwkomers zich vlot kunnen integreren in de samenleving. "We reiken hen de hand om zich te engageren binnen organisaties die aan emancipatie en gemeenschapsvorming doen voor alle Vlamingen. Een kritisch middenveld is belangrijk, maar organisaties die zich louter terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond zorgen niet voor integratie maar voor segregatie en willen en kunnen we dus niet meer subsidiëren", klinkt het. 

In de voorgestelde bijsturing wordt "gemeenschapsvorming" een sleutelbegrip. Zo zal er prioritair geld gaan naar organisaties "die inzetten op gemeenschapsvorming, verbinding, samenwerking, segregatie tegengaan, bruggen bouwen en formeel en informeel leren".

De meerderheidspartijen hebben haast. Ze hebben een spoedadvies gevraagd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Media en Sport (SARC). Bedoeling is dat het voorstel snel op de agenda komt van het Vlaams Parlement. Volgens de indieners moet het zo snel gaan zodat de betrokken organisaties "voldoende tijd hebben om zich aan te passen aan dit nieuwe decreet en het als leidraad te kunnen gebruiken bij de komende subsidieronde".

De Federatie sociaal-cultureel werk waarschuwt voor een juridisch moeras. “Minder dan een maand voor de deadline waarop alle sociaal-culturele verenigingen hun beleidsplan indienen voor de komende vijf jaar, verandert de Vlaamse regering met dit voorstel van decreet de regels. Men grijpt in tijdens lopende procedures en geeft niemand tijd zich aan te passen aan de nieuwe regels. Het gevolg? Volgend jaar dreigen foute beslissingen op foute juridische gronden de hele sector lam te leggen”, stelt ze. De Federatie dringt er bij de indieners op aan om het voorstel in te trekken. 
19 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


 • Pierre Vanden Meersschaut

  Er moet dringend openbaar gemaakt worden welke organisaties gesubsidieerd worden, waarom dit gedaan wordt en hoeveel dit aan de gemeenschap kost. De staat strooit hier met geld rond dat het een lieve lust is en Jan met de pet weet van niets. Daar moet een eind aan komen. Te veel is trop.

 • André Van der Poorten

  Welke gesubsidieerde lijken gaan er nog uit de kast vallen ? Hoeveel miljoenen zijn er jaren al niet verspild ?

 • Flor Peeters

  Schaf alle subsidies af. Dat iedereen zelf zijn rekening betaald.

 • vandekempen bart

  top. stop die linkse geimporteerde subsidieslurpers die niet willen integreren, maar wel ons geld willen.

 • frans Venloo

  Subsidies zijn in feite giften van ons belastingsgeld welke met gulle hand worden uitgedeeld door politiekers aan meestal vriend verenigingen VZW 's enz... Stop dit en het zal al een stuk beter gaan in Belgie .