Vlaamse regering verwacht overschot van 1 miljard euro in 2019 en 2 miljard in 2021

THINKSTOCK
De Vlaamse regering verwacht een begrotingsoverschot van bijna 1 miljard euro in 2019 en van ruim 2 miljard euro tegen 2021. Dat blijkt uit de meerjarenraming van Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) die Belga kon inkijken. Opvallend is dat de Oosterweelverbinding bestempeld wordt als een "zichzelf terugbetalende investering" en dat miljarden aan bouwkosten voor het Antwerpse project niet meegenomen worden in het bepalen van de beschikbare beleidsruimte. Groen reageert scherp op de raming: "de regering rekent zich rijk".

De regering-Bourgeois maakte het eerder al bekend. Na enkele jaren van rode cijfers, mikt de Vlaamse regering vanaf 2017 opnieuw op een begroting in evenwicht. Die ambitie krijgt nu wat meer vorm met de meerjarenraming van minister Turtelboom.

Volgens haar cijfers komt de regering in 2017 uit op een overschot van 254 miljoen euro. Dat overschot loopt nadien stelselmatig op tot 982 miljoen euro op het einde van de legislatuur (2019) en zelfs 2 miljard euro in 2021.

Er is één opvallende knik in de stijgende lijn, namelijk in 2018. Dan is er sprake van een negatieve beleidsruimte van 357 miljoen euro. Maar dat heeft te maken met de éénmalige negatieve federale correctie van 855 miljoen euro omdat de federale regering momenteel een groter aandeel van de fiscale ontvangsten overmaakt aan de gewesten dan in de bijzondere financieringswet is voorzien. Zonder die éénmalige herrekening komt Vlaanderen ook in 2018 nog uit op een positief resultaat van 497 miljoen euro.

De oefening van Turtelboom houdt in de mate van het mogelijke rekening met de impact van de federale taxshift. Die impact is negatief en loopt op van 334 miljoen euro in 2017 tot bijna 600 miljoen euro in 2019. Maar Vlaanderen gaat die negatieve impact niet compenseren door een verhoging van de opcentiemen, zo staat uitdrukkelijk te lezen in het document.

Nog opvallend is dat de bouwkost van de Antwerpse Oosterweelverbinding "niet mee wordt opgenomen in het bepalen van de beschikbare beleidsruimte". Die bouwkost loopt nochtans op tot meer dan 600 miljoen euro in 2020. Minister Turtelboom beargumenteert die keuze door het Oosterweelproject te bestempelen als "een zichzelf terugbetalende investering" door de verwachte inkomsten uit de tolheffing.

BELGA

Groen reageert: "te gek om los te lopen"

Oppositiepartij Groen is niet te spreken over de meerjarenraming. Volgens fractieleider Björn Rzoska "rekent de regering zich rijk om de begroting op papier in evenwicht te houden". Dat de regering de miljardenkost van de Oosterweelverbinding buiten de begroting wil houden is volgens Rzoska onbegrijpelijk. "Men argumenteert dat het project ook inkomsten genereert. Denkt Turtelboom nu echt dat de tolheffing miljarden zal genereren voor het einde van de legislatuur?", aldus Rzoska.

Volgens Rzoska blijkt uit de meerjarenoefening ook dat de Vlaamse regering "haar eigen vergroeningspolitiek niet gelooft". "De verkeersbelasting blijft volgens Turtelboom gewoon stijgen, ondanks de vergroening die ze zelf nastreeft. Terwijl deze belasting net zou moeten dalen doordat meer wagens milieuvriendelijk worden", aldus Rzoska.

Dat daarnaast zowel de inkomsten uit de schenkingsrechten als de erfenisrechten stijgen is volgens de Groen-fractieleider "te gek om los te lopen".

Rzoska heeft ook vragen bij de gebruikte groeicijfers van 1,7 procent in 2017 en 2018. "Een dergelijke groei is al in jaren niet meer gehaald. Ze wordt ook sterk beïnvloed door het internationale klimaat. Wordt die toename niet gehaald, dan valt de Vlaamse meerjarenraming als een kaartenhuisje in elkaar. Deze meerjarenraming toont dan ook een gebrek aan serieux en ernst".

Bjorn Rzoska, fractieleider van Groen
BELGA Bjorn Rzoska, fractieleider van Groen