Vlaamse regering reserveert extra geld voor scholen en wegen

UNKNOWN
De Vlaamse regering heeft de begrotingscontrole 2010 voorgesteld. De doelstelling om in 2010 het begrotingstekort te beperken tot 500 miljoen euro blijft behouden zonder extra besparingen. Er is 12 miljoen euro gereserveerd voor scholenbouw en 8 miljoen voor wegenonderhoud.

In de begroting van 2010 wordt 60 miljoen euro aan vastleggingskredieten ingeschreven voor dringende maatregelen, zoals het wegwerken van het tekort aan plaatsen in de scholen en het onderhoud van de Vlaamse wegen. Het extra geld is "vastgelegd" en wordt pas uitbetaald in 2012.

"Het komt erop neer dat dat geld nu aan de respectievelijke ministers toegezegd is, en dat ze dat ook kunnen voorzien in hun beleid. Daardoor kunnen ze nu dringende investeringen doen en minder dringende zaken uitstellen naar 2012", legt minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) uit.

Capaciteit in scholen
Om de capaciteitsproblemen in de scholen op te vangen, krijgt minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) zijn gevraagde 12 miljoen euro toegezegd. Het geld gaat naar projecten die de capaciteit in de betrokken steden en gemeenten effectief uitbreiden. Andere geplande realisaties moeten dus uitgesteld worden, maar er zal op toegezien worden dat het uitstel niet meer dan een jaar bedraagt.

Voor het dringende onderhoud aan de Vlaamse wegen, onder meer het herstellen van de winterschade, is 8 miljoen euro toegezegd aan minister van Openbare Werken Hilde Crevits (CD&V). Die komt bovenop de ruim 115 miljoen euro die dit jaar al voor structureel wegenonderhoud voorzien was.

"In totaal hebben we nu nog eens 25 miljoen euro extra vrijgemaakt voor structureel wegenonderhoud", zegt de woordvoerster van minister Crevits. Het gaat om de 8 miljoen vastleggingskrediet uit de begroting en 17 miljoen die vrijgekomen is door interne herschikking, legt ze uit.

Toerisme
Verder haalt minister van Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) 15 miljoen euro binnen voor de restauratie van kerken en nog eens 15 miljoen voor investeringen in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I in 2014-2018. "Dat zijn bijzonder renderende investeringen", verzekert Bourgeois, die verwijst naar het aantal directe en indirecte jobs die het toerisme in Vlaanderen oplevert.

De Vlaamse regering investeert ook opvallend meer in onderzoek en ontwikkeling (O&O). In 2010 wordt bijkomend 140 miljoen euro aan kapitaalparticipaties voorzien via ESR-neutrale operaties, waardoor de investering niet op de begroting weegt. 20 miljoen daarvan komt uit het Financieringsfonds voor schuldafbouw en eenmalige investeringsuitgaven. Daarbovenop trekt de Vlaamse regering nog eens 20 miljoen euro uit voor het opstarten van een zaaikapitaalfonds binnen de Participatiemaatschappij Vlaanderen. Het zaaikapitaal moet technische ontwikkelingen ondersteunen in de medische en zorgsector.

"Met deze nieuwe middelen wil ik in de eerste plaats zorgen voor extra jobs", zegt minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a). "Nieuwe producten en diensten, nieuwe processen [...] zorgen zowel voor het behoud van bestaande tewerkstelling als voor de creatie van vele nieuwe jobs."

Groen!: "Dit schuifwerk lost niks op"
Filip Watteeuw, fractievoorzitter van Groen! in het Vlaams parlement, is niet onder de indruk van de begrotingscontrole. "Muyters bekwaamt zich in het betere schuifwerk, maar lost fundamenteel niets op", klinkt het.

Volgens Watteeuw is de Vlaamse regering helemaal niet de investeringsregering die ze pretendeert te zijn. Hij verwijst naar de slechte toestand van de Vlaamse wegen, het tekort aan plaatsen in de scholen en in de kinderopvang en de achterstand op het vlak van groene energie. Noden die "verregaande investeringen" vragen, aldus Watteeuw. "Met budgetten schuiven en wat uitgaven uitstellen resulteert niet in duurzame oplossingen. De extra vastleggingskredieten zijn ten andere ruim onvoldoende", vindt hij.

De groene fractievoorzitter wijst ook op de 4 miljard euro besparingen die in drie begrotingsjaren doorgevoerd worden. "Er is nood aan een nieuw evenwicht: besparen waar het mogelijk is en investeren waar het nodig is."

Volgens de groenen zijn investeringen nodig in groene economie, huisvesting, mobiliteit en onderwijs. "De Vlaamse regering stelt zich op als een boekhouder zonder enige toekomstvisie. Al te simplistisch stelt ze begrotingsevenwicht gelijk aan goed bestuur", besluit Watteeuw. (belga/sps/tw)